Nieuws

Weverijmuseum klaar voor de toekomst. Cultuur en erfgoed zijn het DNA van onze gemeente.

Weverijmuseum

Toekomstbestendig museum

Voor de DGG is cultuur en erfgoed een zeer belangrijk onderwerp, omdat dit ons DNA vormt. We hebben een rijk textielverleden en dit hebben we onder andere te danken aan de voormalige textielfabriek die we hebben verzilverd naar een werkend Weverijmuseum, dat tot de dag van vandaag druk wordt bezocht. Om het Weverijmuseum toekomstbestendig te maken is er een businesscase nodig die inzicht geeft in de groeimogelijkheden.

Het weverijmuseum kan landelijke uitstraling krijgen

De raad heeft hiervoor op 13 september 2022 een raadsvoorstel aangenomen waarbij het onderzoeksbureau Ginder is gevraagd om met een businessplan te komen. Dit onderzoek is naar behoren uitgevoerd en nu liggen er drietal scenario’s voor waarover we van gedachte kunnen wisselen. Voor de DGG is het voorliggend voorstel helder en ook wij kiezen voor scenario B.

Dat wil zeggen dat we het rijke textielverleden meenemen naar de toekomst en inhaken op de kansen uit de Brainportregio. Dit is voor de gemeente Geldrop-Mierlo een unieke kans, omdat de gemeentelijke positie wordt versterkt en het museum een landelijke allure krijgt. Dus landelijk bekendheid en dat verdient het museum.

Wanneer we voor dit scenario kiezen betaald deze investering zich dubbel en dwars terug. Zo trekt het museum duizenden toeristen naar onze gemeente en dat is gunstig voor de lokale ondernemers, horeca en tenslotte ook voor de gemeente zelf. Dit vind de DGG een goede ontwikkeling en daarom zijn we ook voor dit voorstel.