Nieuws

DGG is akkoord met Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo

Omgevingsvisie GM

Het Doelstellingenakkoord 2022-2026 sluit goed aan

De DGG constateert dat er na de ter inzagelegging van de Ontwerp-omgevingsvisie Geldrop-Mierlo veel zienswijzen zijn binnengekomen en dat daar door het College goed op geanticipeerd is. Het Doelstellingenakkoord 2022-2026 sluit wat de DGG betreft goed aan op voorliggende omgevingsvisie Geldrop-Mierlo en de DGG heeft dan ook geen moeite met vaststelling van deze visie. Beiden geven voldoende handvaten en richting om vanuit streefbeelden uitvoeringsplannen op te stellen om de ambities die volgens de DGG voor Geldrop-Mierlo van belang zijn vorm te geven. Dit alles om van Geldrop-Mierlo een gemeente te maken waar het fijn wonen, werken en recreƫren is.