Nieuws

Raadsvergaderingen in het teken van afscheid en benoeming

Gemeenteraad

Raadsvergaderingen in het teken van afscheid en benoeming.

De raadsvergadering van 3 april stond vooral in het teken van het afscheid van 2 personen. Als eerste nam Nico van Dijk afscheid van de gemeenteraad. Nico heeft zich in zijn raadsperiode binnen het sociaal domein met veel zaken beziggehouden. De burgemeester noemde er een aantal, onder andere zijn inbreng voor behoud van de Smelen en zijn rol in de taskforce sociaal domein.

Op de tweede plaats werd afscheid genomen van wethouder Marc Jeucken. In de afgelopen jaren heeft Marc zich vooral beziggehouden met woningbouw. Marc memoreerde dan ook dat bijvoorbeeld de Jonkvrouw en de Kersentuin in zijn ambtsperiode tot stand zijn gekomen.

Op 4 april werden de opvolgers van Marc en Nico benoemd. Irene van Hooff werd benoemd als raadslid en de heer Godfried van Gestel volgt Marc Jeucken op als wethouder. De DGG wenst beide een succesvolle periode toe.