Nieuws

Frans Stravers en Peter Looijmans kandidaat wethouders voor de DGG.

wethouders

Geldrop-Mierlo is een groeiende gemeente. Inmiddels telt onze gemeente méér dan 40.000 inwoners. Hierdoor is de gemeenteraad sinds deze bestuursperiode uitgebreid met 2 zetels naar 27 zetels. Onze gemeente staat in de komende bestuursperiode voor grote maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zorg en duurzaamheid. We willen de komende bestuursperiode er zorg voor dragen dat de deze vraagstukken goed worden opgepakt.

Ook vraagt onze positie als vierde grootste gemeente in de regio aandacht. De wethouders van onze gemeente hebben steeds meer regionale taken. We vinden het belangrijk dat we onze rol in de regio pakken om onze gemeente daarmee te versterken.

DGG levert twee wethouders.

De omvang van onze gemeente, in combinatie met de maatschappelijke vraagstukken en regionale positie rechtvaardigen naar onze mening een uitbreiding van de wethouders formatie (van 3,8 FTE naar 4,6 FTE). De DGG mag als grootste partij in de gemeenteraad twee wethouders leveren.

Nadat de fracties van DGG, CDA en DPM definitief gekozen hadden om met elkaar een coalitie te vormen is vrij snel ook gesproken over de collegevorming. Voor de DGG was duidelijk dat onze zittende wethouder Peter Looijmans graag door wilde gaan. Naast onze ervaren wethouder zal Frans Stravers namens de DGG het nieuwe College aanvullen. Frans Stravers heeft jarenlange politieke ervaring als raadslid en brengt veel kennis mee vanuit het bedrijfsleven.

De coalitiefracties van DGG, CDA en DPM hebben afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. Voor de DGG betekent dit dat Frans Stravers fulltime wethouder wordt met de Portefeuille Economie-Recreatie en Toerisme-Informatisering en automatisering-Digitalisering-Duurzaamheid-Natuur en milieu-Wijkontwikkeling-Gebiedsgericht werken-Accommodatiebeleid-Onderwijs. Peter Looijmans wordt parttime wethouder (0,8 FTE) met als portefeuille Werk en Inkomen-Armoedebeleid-Kunst, cultuur en oudheidkunde-Dierenwelzijn-Sport en bewegen. De bedoeling is om op 9 juni, in een extra raadsvergadering, het nieuwe College te benoemen.