Nieuws

Amendement DGG behoud solidariteit en voorkomt extra belastingverhoging.

OZB 2024

Voorstel van het College

Donderdag 14 december waren de leges en tarieven aan de orde in de gemeenteraad. Jaarlijks biedt het college de gemeenteraad een voorstel aan over de tarieven van de diverse heffingen en rechten en de belastingverordeningen voor het jaar erop. Op 14 december ging het over 2024. De belastingen en tarieven moeten voor 1 januari 2024 zijn vastgesteld.

De discussie spitste zich toe op de afvalstoffenheffing. Het college had voorgesteld om de kosten voor de kwijtschelding die nu in het tarief zitten eruit te halen en deze over te hevelen naar de OZB. Hierdoor zou de OZB naast de inflatiecorrectie extra verhoogd worden.

Solidariteit.

De DGG was het niet eens met het voorstel van het college. De kwijtschelding die in het tarief is opgenomen is een solidariteitsheffing waarbij de inwoners die dat kunnen gezamenlijk de lasten dragen voor de inwoners die dit niet kunnen en kwijtschelding krijgen. Het betalen van de kwijtschelding door een verhoging van de OZB zou betekenen dat een specifieke groep inwoners de lasten zou moeten dragen voor de kwijtschelding en daar is de DGG geen voorstander van. DGG is daarom tegen het verwijderen van de kwijtschelding uit het tarief.

Geen extra OZB-verhoging

DGG vindt het belangrijk om het principe solidariteit wél in stand te houden. En dat betekent dat we de kwijtschelding in het tarief willen laten zitten. Daarom heeft de DGG een amendement ingediend op het voorstel van het college. Door deze aanpassing blijft de verhoging van de OZB beperkt tot de inflatiecorrectie van 5,2%.

Amendement aangenomen

Uiteindelijk bleek een meerderheid in de raad het eens te zijn met het amendement van de DGG en daarmee blijft de solidariteitsgedachte behouden en wordt de OZB niet extra verhoogd. Wel gaat de raad volgend jaar kijken naar de samenstelling van het afvaltarief.