Nieuws

DGG kan zich prima vinden in het programma Duurzaamheid

Programma Duurzaam

Serieus stappen blijven zetten

Als DGG kunnen we ons prima vinden in voorliggend programma Duurzaamheid. Zoals we ook al in de voorgaande besprekingen in juni en oktober 2021 hebben aangegeven onderschrijven we de noodzaak om serieus stappen te blijven zetten binnen het thema Duurzaamheid.

Daar horen natuurlijk ambities bij, zowel op de korte als op de lange termijn en die zien we terug in dit programma. Bovendien is de vorm waarin het programma Duurzaamheid nu wordt aangeboden zeer duidelijk. Wat de DGG betreft mogen meer beleidstukken op deze wijze beeldend vormgegeven worden dat komt de duidelijkheid zeer ten goede.

Juiste aandacht en focus

We vinden het belangrijk dat er de juiste aandacht en focus is voor klimaatbestendigheid, energie-neutraliteit, biodiversiteit en natuur en milieu en omarmen de keuze om het programma Duurzaamheid op te splitsen in een beleidsdeel, voor de korte en lange termijn, en een uitvoeringsagenda voor de korte termijn, de periode 2023 tot en met 2026. Daarmee kunnen we ook relatief eenvoudig een vinger aan de pols houden om de voortgang te monitoren en zicht te houden hoe aangevraagde budgetten en capaciteit zich gaan verhouden ten opzichte van die voortgang.

Als DGG geven we graag een helder signaal af, door in te stemmen met de geraamde budget- en capaciteitsvraag voor de komende jaren, om flinke stappen te kunnen zetten binnen voorliggend programma Duurzaamheid. Met name klimaatverandering en het effect daarvan raakt ons, als inwoners van Geldrop-Mierlo en daarbuiten, uiteindelijk allemaal.