Fractie

Democratische Groepering Geldrop Betrouwbare Lokale Politiek

Politiek door de ogen van de inwoners.

DGG Politiek door de ogen van de inwoners.

De DGG staat voor een zelfstandig Geldrop-Mierlo.

Onze gemeente. De DGG staat voor een zelfstandig Geldrop-Mierlo.

De historie

De historie. Behouden wat goed is. Vernieuwen waar nodig.

Cultuur

Cultuur. De basis van onze samenleving.

Goed onderwijs voor alle kinderen

DGG Goed onderwijs voor alle kinderen!

Burgerpanel

Het centrum. Sfeer en gezelligheid voor iedereen.

Burgerpanel

Burgerpanel. Praat mee ook al zijn er geen verkiezingen. Wordt lid van het DGG Burgerpanel.

Goede zorg!

DGG Goede zorg!

We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen.

Geldrop-Mierlo We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen.

Politiek door de ogen van de inwoners

Icon 1
Word lid

Wilt u lid worden van de DGG?
Meldt u zich vandaag nog aan.

Meld je aan
Icon 2
Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de standpunten en acties van de DGG? Meldt u hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Inschrijven
Icon 3
Burgerpanel

De DGG stelt uw mening op prijs!
U kunt zich hier aanmelden.

lees meer

DGG nieuws

DGG: fan van kleinschalige lokale evenementen

22 september 2019

In Geldrop worden naast de grote evenementen, zoals onlangs bij 75 jaar vrijheid, ook veel kleinschalige evenementen georganiseerd die vaak wat minder voor het voetlicht komen. 

DGG is fan van deze kleinschalige lokale evenementen. Ze dragen bij aan de cultuurbeleving van onze inwoners.

lees meer

Wijkbijeenkomst Zesgehuchten, Geneoenhuis en Bronzenwei

14 september 2019

Op donderdag 26 setpember organiseert de DGG een wijkbijeenkomst voor de wijken Zesgehuchten, Genoenhuis en Bronzenwei.  Vanaf 20:00 uur in Jeugdhuis de Vlerken. Papenvoort 1a te Geldrop (achter gemeenschapshuis Zesgehuchten)

We willen allemaal dat Geldrop-Mierlo een prettige leef- en werkgemeente is waar mensen graag wonen. De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken waar inwoners samen een goede leefomgeving te creëren. Zo blijft Geldrop-Mierlo een gemeente waar het goed wonen is. Daarnaast wil de DGG een gemeentelijke organisatie die naast de inwoners staat en samen met hen kijkt naar wat er te realiseren is, die samen met de inwoners blokkades en struikelblokken opruimt en die vernieuwende initiatieven vanuit de inwoners ondersteunt. Kijken hoe het wél kan gaat altijd boven zeggen waarom het niet kan.

Wij willen graag samen met u werken aan de toekomst van Geldrop. Kom ons vertellen waar het in uw wijk en in onze gemeente de komende jaren over zou moeten gaan.

lees meer

DGG wijkbijeenkomst Skandia - Hulst

24 augustus 2019

Op donderdag 29 augustus 2019 organiseert de DGG de wijk bijeenkomst voor Skandia en Hulst. 

We willen allemaal dat Geldrop-Mierlo een prettige leef- en werkgemeente is waar mensen graag wonen. De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken waar inwoners samen een goede leefomgeving te creëren. Zo blijft Geldrop-Mierlo een gemeente waar het goed wonen is. 

Als grootste politieke partij van Geldrop wil de DGG graag samen met de wijkbewoners het voortouw nemen. Daarom nodigt de DGG alle wijkbewoners van harte uit om tijdens de wijkbijeenkomst te komen vertellen waar het beter moet en hoe het in hun ogen beter kan. De DGG gaat er dan graag voor de wijkbewoners mee aan de slag!

Donderdag 29 augustus vanaf 20:00 uur, Café de Muis, Hulst 145 te Geldrop.

lees meer

Tekorten op sociaal domein mogen niet leiden tot te drastische bezuinigingen in de rest van de begroting

02 juli 2019

Zoals uit de kadernota blijkt kampen we met tekorten in het sociaal domein. Oplossen van dit vraagstuk dient daarom in de ogen van de DGG de hoogste prioriteit te krijgen. Aan het eind van mijn betoog kom ik hier nog op terug. We moeten bij alle maatregelen die we nemen om de begroting sluitend te krijgen in het achterhoofd houden dat als we de begroting opsplitsen in enerzijds het sociaal domein en anderzijds de rest van de begroting en het beleid, het tekort zich geheel in het sociaal domein bevindt en we op de rest van de begroting een overschot hebben...

lees meer uw mening

Motie voor blijvende huisvesting TMSG aangenomen

01 juli 2019

De DGG is van mening dat de huidige situatie op de Bleekvelden vraagt om een andere kijk op de bestemmingen in dit gebied, Het nieuwe wijkontwikkelingsplan ziet namelijk geen problemen in de definitieve huisvesting van de TMSG aan de Bleekvelden. Het vaststellen van het wijkontwikkelingsplan kan gezien worden als een voornemen om de bestemming van het gebied rond de Bleekvelden aan te passen...

lees meer

Profielschets nieuwe burgemeester overhandigd aan de commissaris van de Koning.

11 juni 2019

In zijn rol als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad overhandigt DGG-fractievoorzitter Frans Stravers de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo aan Wim van de Donk Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Dit is de aftrap van de procedure die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe burgemeester voor onze gemeente...

lees meer