Standpunten

Wijkontwikkelingsplannen bevorderen betrokkenheid

burgerpanel december

Wijkontwikkelingsplannen bevorderen betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente. Wijkontwikkelingsplannen pas definitief maken na huis-aan-huis enquête.

In december 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over de wijkontwikkelingsplannen. In de lokale democratie is de wijkontwikkelingsplan één van actuele thema’s. De DGG is de initiatiefnemer van dit proces en heeft de wijkontwikkelingsplan hoog in het vaandel staan. Een wijkontwikkelingsplan is een plan dat samen met de bewoners gemaakt wordt en dat gaat over de gewenste ontwikkelingen in de wijk. De gemeente gaat dan zorgen dat deze wensen worden gerealiseerd.

In de ogen van de DGG moeten de inwoners van Geldrop en Mierlo zich in hun eigen woonomgeving veilig en thuis voelen. Een belangrijk speerpunt is dan ook om de woonomgeving veiliger en aantrekkelijker maken voor de bewoners. Tevens wil de DGG de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners voor hun woonomgeving stimuleren.

Wijkontwikkelingsplannen over de sociale samenhang in de wijk bevorderen de verbondenheid.

Alle leden van het DGG-burgerpanel zijn van mening dat de wijkontwikkelingsplannen in onze gemeente samen met de bewoners ontwikkeld moeten worden. Slechts 19% van de leden van het DGG-burgerpanel is van mening dat wijkontwikkelingsplannen niet nodig zijn omdat bewoners hun eigen woonomgeving samen wel op orde kunnen houden. Het overige deel van het burgerpanel is het niet eens met deze stelling.

Het DGG-burgerpanel is sterk verdeeld over de stelling dat als de gemeente beter zou handhaven er geen wijkontwikkelingsplannen nodig waren. 52% is het eens met de stelling en 48% is oneens.

60% is het eens met de stelling dat wijkontwikkelingsplannen moeten gaan over de sociale samenhang binnen de wijk en niet over de straten en gebouwen. 95% van de leden van het panel is het eens met de stelling dat door wijkontwikkelingsplannen gezamenlijke verbeterpunten makkelijker kunnen worden aangekaart bij de gemeente. 80% van het panel is van mening dat wijkontwikkelingsplannen de toegankelijkheid van het gemeentebestuur bevorderen. 91% vindt dat wijkontwikkelingsplannen de verbondenheid van de bewoners met de gemeente versterkt.

Wijkontwikkelingsplannen pas definitief maken na huis-aan-huis enquête.

Toch zien de leden van het burgerpanel ook gevaren. 67% is het eens met de stelling dat het wijkontwikkelingsplan wordt het nooit breed gedragen wordt omdat vaak maar een kleine groep wijkbewoners eraan bijdraagt. Daarom wil 94% van het panel dat voor het plan pas definitief wordt vastgesteld nadat erover een huis-aan-huis enquête heeft plaatsgevonden in de wijk zodat iedereen zijn mening kan geven.