Standpunten

Inspraak bij elke voorstel

Inspraak bij elke voorstel

De DGG ziet de gemeenteraad als de eerstelijns politiek. Het dichtst bij de burger en daardoor goed in staat om te weten van dingen zijn die de burgers belangrijk vinden. Het betrekken van de burger bij de politiek, het betrouwbaar maken van de politiek. Het kijken door de ogen van de burger zijn zaken die voorop moeten komen te staan.

Als het aan de DGG ligt, is inspraak verplicht bij alle besluiten. Als dat bij een besluit om één of andere reden niet kan, moet het gemeente bestuur dit uitleggen aan de inwoners. Daarom heeft de DGG de afgelopen periode het initiatief genomen om een motie in te dienen die een inspraakparagraaf in elk voorstel verplicht maakt. Bij elk voorstel moet het gemeentebestuur voortaan aangeven op welke wijze er inspraak gegeven is of gaat worden aan de inwoners. Is er geen inspraak mogelijk dan moet het gemeente bestuur uitleggen waarom niet zodat de gemeenteraad kan controleren of er niet toch inspraak mogelijk is.

De burger moet weer rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op de besluiten door een goede verplichte inspraakregeling.