Standpunten

Acties vanuit slachthuis rondom geuroverlast in impasse. DGG verzet zich tegen uitbreidingen slachthuis.

geuroverlast

Onlangs is door de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om een geurbelevingsonderzoek uit te laten voeren door de ODZOB, de voormalige Milieudienst. Reden hiervoor is de al jaren aanhoudende klachtenstroom over enorme geuroverlast vanuit het slachthuis aan de Industrieweg.

Doel van het onderzoek is om objectief vast te stellen hoe de geuren, die bij het slachtproces vrijkomen in de lucht, ervaren worden door de omwonenden (in een straal van 600 meter).

Hoewel er regelmatig overleg is tussen enerzijds de eigenaars van het slachthuis (lees: de Pali-groep) en anderzijds ambtenaren van de gemeente, al dan niet vergezeld door leden van het Actiecomité (van inwoners uit de buurt), zijn er nog geen noemenswaardige stappen gezet die de geuroverlast daadwerkelijk gaan beteugelen.

Toezeggingen des te meer

Het slachthuis heeft, door eigen onderzoek, vastgesteld dat de geuroverlast voornamelijk wordt veroorzaakt door het type en oppervlak van de gebruikte koolstoffilters die de geurvracht uit het slachthuis in basis reinigen. Daarop heeft het slachthuis aangegeven te investeren in andere koolstoffilters met een veel grotere capaciteit. De toezegging was dat deze nieuwe filters in week 8 geplaatst gingen worden. Niets is echter minder waar gebleken. We schrijven inmiddels week 27 en tot op heden is er zelfs nog geen datum bekend wanneer de nieuwe filters geplaatst gaan worden. Ondertussen zitten de omwonenden nog steeds in een dagelijkse ondraaglijke stank.

DGG verzet zich tegen uitbreidingen

Tot overmaat van arrogantie van de Pali-groep gaat deze gewoon door met het aanvragen van nieuwe vergunningen om tot (verkapte) uitbreiding van de activiteiten te komen. De DGG blijft zich verzetten tegen uitbreidingen door het slachthuis tenzij dit juridisch niet haalbaar blijkt. Daarnaast blijft de DGG aandringen bij de wethouder om vooral meer druk te zetten op de PALI-groep om haar toezeggingen na te komen. Want de afspraak is gemaakt met het Actiecomité om het geurbelevingsonderzoek pas te starten nádat de toegezegde koolstoffilters geplaatst zijn.

Al met al riekt het weer sterk naar vertragingstactiek vanuit het slachthuis om in de tussentijd de benodigde vergunningen te verkrijgen. Mogelijk vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek. Achteraf zal dit blijken, maar in de tussentijd zit de omgeving nog steeds volop in de stank, juist in het seizoen waarin mensen zo graag buiten willen zijn.

De DGG blijft de wethouder, ondanks het aanstaande zomerreces, scherp houden om acties vanuit het slachthuis af te dwingen!