Nieuws

Transitievisie warmte en zienswijze Regionale Energie Strategie slagen alleen als we de lokale samenleving meer betrekken bij de verduurzaming van Geldrop-Mierlo.

warmte transitie

Als DGG zijn we voorstander van een goede samenwerking van met de rest van de regio. Volgens ons komt dit de doelstelling om in 2040 grotendeels energie neutraal te zijn ten goede. Nu hebben we het als maar over het gasloos maken van woningen en de woningen met andere energiebronnen verwarmen. Maar de vraag is gaan we wel van het gas af? Of wordt het alleen een ander soort gas? Deze discussie loopt nog volop. In andere landen worden juist leidingen aangelegd om over te schakelen op gas. Dus de toekomst is nog onzeker en moeten we dan onze inwoners nu al op kosten jagen?

DGG is voor het besparen van energie

DGG is daarom in eerste instantie voor het besparen van energie door bijvoorbeeld goede isolatie van de woningen. Daar moeten we toch sowieso mee beginnen welke toekomstige energiebron ook gekozen gaat worden.

De DGG vindt dat de Woningbouwcoöperaties hierin een belangrijke rol spelen. Er zijn grote verschillen in onze gemeente zoals door de vertegenwoordigers van de huurders al meerdere malen is aangetoond. Woon je in een woning van woningcorporatie A dan zit je in een optimaal geïsoleerd huis met zonnepanelen op dak en woon je bij woningcorporatie B dan woon je in een huis van klasse E en betaal je je blauw aan energiekosten.

Wat de DGG betreft moet er meer druk uitgeoefend moeten worden op de verhuurders, zodat er resultaten geboekt worden. Bijvoorbeeld door het na-isoleren van bestaande woningen. Niet alleen afspraken maken maar ze ook controleren en openbaar maken wat de resultaten zijn.

Transport schaarste

Als we kiezen voor elektriciteit als alternatieve energiebron van de toekomst dan maakt de DGG zich wel zorgen dat de transportcapaciteit van de opgewekte elektriciteit onvoldoende is. Diverse projecten van zonneparken kunnen op dit moment niet doorgaan als gevolg van de beperkte transportcapaciteit.

De DGG vraagt zich af hoe dit zal zijn als huishoudens en bedrijven veel elektriciteit afnemen om bijvoorbeeld ‘s winters te verwarmen. Is de transportcapaciteit van de centrales richting de afnemers wel voldoende?

Daarnaast mag er wat ons betreft meer aandacht geschonken worden aan de die huishoudens die het niet breed hebben. Hoe kunnen die toch deelnemen in het geheel.

Geen dwang maar verandering van onderaf en het direct betrekken van de inwoners

De DGG staat achter de doelstellingen van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid van Geldrop-Mierlo. Deze doelstellingen gaan verder dan de landelijke doelen. Geldrop-Mierlo wil graag in 2040 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen, dat alle energie die we gebruiken in Geldrop-Mierlo, duurzaam wordt opgewekt, met behulp van bijvoorbeeld zon, wind en omgevingswarmte. Dat betekent dat we flink moeten versnellen. Dit willen we bereiken door inwoners, organisatie en bedrijven te verleiden door het betrekken van de lokale samenleving bij de verduurzaming van Geldrop-Mierlo.

In samenspraak met inwoners, woningcorporaties, bedrijven, banken, projectontwikkelaars en organisaties op het gebied van duurzaamheid gaan we op zoek naar effectieve en duurzame vormen van financiering. Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van Geldrop-Mierlo. Geen dwang maar verandering van onderaf en het direct betrekken van de inwoners. We willen hier zeker niet vooroplopen en afwachten wat er landelijk gebeurt. De discussie hierover is ook landelijk nog niet voorbij.