Nieuws

Voor de Jongerenraad staat de veiligheid, toegankelijkheid en beleving voorop bij de inrichting van de speeltuinen. DGG steunt advies van de Jongerenraad.

speelplekken

De DGG speelt al jaren in op de behoefte van onze inwoners en dat blijven we doen! Dit keer hebben we als gemeenteraad aan de Jongerenraad gevraagd om een onderzoek te verrichten naar de speeltuinen binnen onze gemeente. Dit hebben wij gedaan naar aanleiding van het nieuwe speeltuinenplan die reeks is ingediend aan de raad. In dit plan staat beschreven dat de gemeentelijke speeltoestellen zijn verouderd en aan vervanging toe zijn. Deze speeltoestellen worden gezien als langetermijninvesteringen en hebben een levensduur van 25 jaar.

Belangrijk dat de jongeren betrokken worden.

Als DGG vinden wij het van belang om de mening van de jongeren mee te nemen in het besluitvormingsproces. Daarmee kan draagvlak voor het speeltuinenplan worden vergroot en kunnen de jongeren zelf beslissen wat voor speeltoestellen er worden geplaatst. Zij zijn tenslotte de generatie die spelen met de speeltoestellen. De DGG is van mening dat speelplekken ‘de plekken’ zijn waar vriendschappen ontstaan, sociale ontwikkelingen plaatsvinden en waar de jongeren gezond en fit kunnen zijn en blijven. Daar kunnen de Cruijff veldjes, pannakooien en natuurlijke speeltoestellen aan bijdragen.

Uit het onderzoek van de Jongerenraad blijkt dat de huidige speeltoestellen gecontroleerd moet worden op veiligheid en uiterlijk. Daarnaast vinden zij dat de speelplaatsen een gelegenheid moet hebben voor ontmoeting. Dit kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld zitplekken te realiseren.

Verder noemt de Jongerenraad een aantal concrete voorbeelden. Zo geven zij aan dat de speelplekken in de buurt van de oude basisscholen de Bron en de Rots moeten worden vervangen. Ook de grasmatten van de speelvelden bij de Laan van Tolkien en ’t Volmolenplein zorgen voor veel ergernissen in de wijk en moeten direct worden aangepakt. Zo kunnen deze velden worden omgetoverd tot aantrekkelijke speelplekken, zoals een Cruijff court of een natuurlijke beweeg- en ontmoetingsplek.

Daarnaast moeten de vernieuwde speelplekken, zoals de eerste Cruijff court in de wijk Braakhuizen-Zuid, niet uit het oog worden verloren. Op deze plek is er gebrek aan verlichting en kan een net boven de kooi, de overlast in de wijk beperken. Ook adviseren de jongeren dat het plaatsen van pingpongtafels de aantrekkingskracht van de speelplekken kunnen vergroten.

Kortom voor de Jongerenraad staat de veiligheid, toegankelijkheid en beleving bij de inrichting van de speeltuinen voorop! Belangrijke punten die we bij de uitvoering van het speelplekkenplan in het oog moeten houden. Daarom vinden wij als DGG het belangrijk dat de jongeren betrokken worden bij het proces en daarmee zeggenschappen hebben over hun eigen speelplek. Bij de inrichting van speelplekken in onze gemeente zouden in de ogen van de DGG de in de buurt wonende jongeren betrokken moeten worden. Niet alleen de expert moeten zeggenschap hebben ook de jongeren uit de buurt moeten een belangrijke stem hebben.

Wij zullen dit dossier nauwlettend volgen en de nieuwe ontwikkelingen met u delen.