Nieuws

Amendement DGG brengt duidelijkheid in de onderhandelingen over Zwembad de Smelen.

Smelen

Dienstverleningsovereenkomst

In 2019 heeft de DGG een amendement ingediend om met Laco een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten voor de maatschappelijke functie van het zwembad. Dit amendement is destijds door de raad aangenomen. Het gaat hier om zaken als de openstelling voor verenigingen, doelgroep zwemmen voor onder anderen baby-zwemmen en speciaal zwemmen voor ouderen, etc. Laco moet elk jaar verantwoording afleggen over de uitgevoerde activiteiten in een maatschappelijk jaarverslag. Kunnen zij aantonen dat de activiteiten zijn uitgevoerd dan krijgen ze een bijdrage van de gemeente.

“In voorbereiding op het amendement heeft de DGG zich verdiept in het proces tot nu toe.” Vertelt Frans Stravers, fractievoorzitter van de DGG, “Hieruit blijkt dat het college gedurende het proces va de afgelopen twee jaar ergens van de route van het oorspronkelijke amendement afgeraakt is. Hierbij is wel veel nuttige informatie verzameld. Zoals de waarde van het zwembad en een begroting voor de investering die nodig is om het zwembad op het juiste kwaliteitsniveau te brengen en te verduurzamen. Maar nu moeten we terug naar het oorspronkelijke pad om zo snel mogelijk een overeenkomst met Laco te sluiten en de toekomst van de Smelen zeker te stellen”

Verbetering kwaliteit en duurzaamheid van het zwembad

Voor de keuring van zwembaden is een set van objectieve kenmerken en keuringseisen beschikbaar op verschillende niveaus. In de huidige overeenkomst zijn de keuringseisen vastgelegd op minimumniveau en hier moet Laco elk jaar aan voldoen om een belangrijk deel van de bijdrage voor de maatschappelijke functie te ontvangen. Laco voldoet hier op dit moment aan maar heeft daarbij de ondergrens opgezocht om zo min mogelijk te hoeven investeren. De DGG vindt het betreurenswaardig dat Laco deze ondergrens opzoekt en had meer van Laco verwacht, zeker gezien de discussie die hierover al jaren loopt.

Gezien de houding van Laco dient er in een nieuwe langdurige overeenkomst een hoger niveau van onderhoud afgedwongen te worden. Daarbij dient het zwembad te voldoen aan een hoge kwaliteitsstandaard boven het minimum en ook hiervan zou Laco dan jaarlijkse een keuringsrapport van moeten kunnen laten zien. Daarmee zijn deze criteria dan ook Smart vastgelegd.

De stichting keurmerk zwembaden hanteert diverse categorieën. Categorie A monofunctioneel zwembad, categorie B monofunctioneel middelgroot zwembad, categorie C multifunctioneel zwembad, categorie D multifunctioneel zwembad met een ruim voorzieningenniveau, categorie E zwemparadijs. Als het aan de DGG ligt gaan we voor categorie C een multifunctioneel zwembad.

Amendement DGG en DPM

De nadruk in het amendement van de DGG ligt op een meerjarige dienstverlening overeenkomst met Laco. Gezien het proces tot nu toe willen we het college enige ruimte geven om te voorkomen dat als de dienstverleningsovereenkomst niet lukt alles meteen weer stilligt en daarom hebben we een optie toegevoegd om langs een andere weg te bereiken wat we willen: langdurig behoud van de maatschappelijke functie van het zwembad op een hoger niveau. Hierbij kan de gemeente investeren in het zwembad in ruil voor eigendom van het zwembad op termijn. Laco gaat dan het zwembad exploiteren en aan het einde van het contract draagt Laco het zwembad over aan de gemeente.

DGG wil nu vaart maken en de vaart er ook in houden door de voortgang van de besprekingen met Laco regelmatig te agenderen in de raadscommissie. In juni altijd kan dat voor de eerste keer. Er is altijd iets te bespreken al is het alleen maar de stand van zaken van dat moment. Mocht het college blokkades tegen komen kunnen die meteen met de raad gedeeld en besproken worden om richting te geven aan de besprekingen en te voor komen dat we lange tijd niets horen.

Ultieme poging

De meerderheid van de raad heeft het DGG-amendement gesteund. Het is nu aan het college om met de duidelijke richtlijnen van de raad aan het werk te gaan en een overeenkomst met Laco af te sluiten. Meerdere partijen in de raad hebben aangegeven dat als het niet lukt om op basis van dit amendement een overeenkomst met Laco af te sluiten het boek dicht gaat en de bijdrage van de gemeente aan Laco eindigt. “We gaan dan zoeken naar andere oplossingen voor een goede zwemvoorziening met maatschappelijke functie voor Geldrop-Mierlo”, aldus Frans Stravers, “DGG doet een oproep aan Laco om een constructieve houding aan te nemen en er mede voor te zorgen dat het niet zover komt.”