Nieuws

Mantelzorger wel of niet registreren?

henkDielis

Dwang

In de raad van Geldrop-Mierlo stond onlangs de discussie centraal of de gemeente moet stimuleren dat mantelzorgers zich laten registreren. Sommige partijen vinden dat de gemeente mantelzorgers beter kan ondersteunen als ze in beeld zijn.

Raadslid Henk Dielis van de DGG wil liever een vraagbaak, een telefoonnummer waar mantelzorgers met praktische vragen terechtkunnen, en een onderzoek naar de mogelijkheden van mantelzorg op afstand.  Sommige mantelzorgers die hij gesproken heeft, maken zich ongerust over hun uitkering. Volgens Henk hoort hij vaak dat ze denken dat ze daarop kunnen worden gekort als ze geen mantelzorg meer willen verlenen. Henk: “Ze ervaren registratie als dwang.”

Mantelzorgers hebben meer aan een vraagbaak

Henk is, samen met zijn vrouw, mantelzorger van zijn stiefschoonvader. ,,Voor mantelzorg kies je niet”, zegt hij. ,,Mantelzorger word je. Meestal uit nood.” Behalve dat hij zelf vindt dat door registreren de vrijwilligheid in het gedrang komt, heeft hij dat ook van meerdere mantelzorgers gehoord. ,,Registratie wordt door veel mantelzorgers gezien als een middel om van de vrijwilligheid een plicht te maken”, vertelt hij. ,,Ze denken dat er daardoor minder snel hulp toegewezen wordt van de WMO. Of als er al hulp is, dat die wordt teruggetrokken omdat de naaste het kan doen.”

Henk vindt dat het probleem te groot wordt gemaakt. ,,Waar mensen behoefte aan hebben is een telefoonnummer voor praktische vragen, zoals een adres om incontinentiemateriaal aan te schaffen. Niet dat die vraagbaak overal meteen een antwoord op hoeft te hebben, als ze mensen de weg wijzen is dat genoeg. Kun je bijvoorbeeld met iemand naar een afspraak in het ziekenhuis als het geen familielid is? En hoe kom je aan informatie over welke zorg iemand nodig heeft als je geen direct familielid bent?”

Henk is van mening dat een gedeelte van de mantelzorg met de huidige communicatiemiddelen op afstand kan worden gedaan en die zou hij graag onderzocht zien. ,,Er zijn mogelijkheden om iemand op afstand in de gaten te houden. Dat zou in een aantal situaties al veel rust bieden.”