Nieuws

Vakantietijd is geen komkommertijd!

valantie

De gemeenteraad is op zomerreces.

Vakantietijd komkommertijd zo lijkt het vaak. De gemeenteraad is op zomerreces. In de krant weinig nieuws over de politiek. Er lijkt niets te gebeuren. Echter het tegendeel is waar. De DGG bereid zich voor op de rest van het jaar. De voorbereidingen voor de begroting voor de periode 2021 - 2024 zijn in volle gang. En dat is dit jaar geen eenvoudige klus.

Er was al een tekort voorzien in verband met de groeiende kosten voor het sociaal domein (WMO, uitkeringen, begeleiding, jeugdzorg, etc.). Dit tekort hebben we tijdelijk afgedekt (tot 2023) met de inkomensreserve, een potje dat we nog hadden staan van de verkoop van het gemeentelijk woningbedrijf jaren geleden. Tegelijkertijd hebben we een programma gestart om de kosten van het sociaal domein terug te brengen zodat er op termijn (en voordat de inkomensreserve op is) weer een sluitende begroting zal zijn.

Het programma om de kosten voor het sociaal domein loopt en de resultaten van het eerste halfjaar 2020 stemmen hoopvol. Het lijkt erop dat we de bezuinigingen kunnen realiseren zonder dat de zorg voor de inwoners die dat nodig hebben er onder zal leiden.

Echter toen kwam de coronacrisis. Nieuwe onvoorziene kosten en daardoor nieuwe tekorten. Meer druk op de uitkeringen.  Dus wordt het maken van een op termijn sluitende begroting een enorme tour. Als het aan de DGG ligt gaan we de tering naar de nering zetten zonder dat we met tientallen procenten de OZB gaan verhogen of drastisch moeten gaan bezuinigen op onze voorzieningen. Er zijn al genoeg inwoners die het door de Coronacrisis niet gemakkelijk hebben en die moeten we niet opzadelen met nog meer gemeentelijke lasten of kosten voor voorzieningen. Bovendien moeten we altijd bedenken dat maar een deel van onze inwoners OZB betaalt en dat er al stijgingen waren voorzien in de kosten voor afval en riool.

Als het aan de DGG ligt zoeken we naar slimme oplossingen om de begroting sluitend te maken. De DGG pleit al jaren voor een exactere manier van begroten. Ook zouden we moeten kijken naar de beschikbare capaciteit. Mogelijk zetten we te veel zaken op de begroting die toch steeds weer uitgesteld worden omdat we de capaciteit niet hebben. Soms huren we dan dure externe krachten in en daar is nu geen geld voor. Bovendien geldt voor de DGG “doen wat je belooft” en dat blijkt vaak lastig als het gaat over de planning van activiteiten.

Mogelijk betekent dit alles dat we hier en daar moeten kijken of er geen zaken zijn die in de tijd dat er onvoldoende middelen zijn even op een lager pitje moet staan of wat uitstel kunnen hebben. Soms volstaat ook een tandje minder.