Nieuws

Druk op slachthuis Geldrop neemt toe. 180 huishoudens vormen een actiegroep tegen de overlast.

slachthuis

Slachthuizen zijn de laatste weken veelvuldig in het nieuws vanwege de aangetoonde risico’s en de, daarmee gepaard gaande, uitbraken van corona. De DGG heeft onlangs vragen gesteld aan het College hoe het gesteld is met de risicobeheersing binnen het slachthuis aan de Industrieweg langs het Emopad. De antwoorden hierop zijn ontwijkend en dat is zorgelijk.

Want er is natuurlijk meer aan de hand rondom het slachthuis. Het regent klachten vanuit de omgeving over stank- en lawaaioverlast en zelfs de landelijke pers besteedt aandacht aan de verschillende vormen van stank die letterlijk over de naaste omgeving wordt uitgestort. Uit antwoorden van de wethouder op onze vragen blijkt dat er geregeld min of meer ernstige overtredingen geconstateerd worden binnen de poorten van dit bedrijf. Benodigde vergunningen zijn aanwezig maar worden niet voldoende nageleefd. Een onevenredig deel van het handhavingsbudget gaat inmiddels ook naar dit slachthuis. Onverteerbaar vinden wij dit, zeker gezien het feit dat er op veel meer terreinen binnen Geldrop-Mierlo handhaving tegen overlast gewenst is.

De maat is vol.

Dat de maat vol is blijkt wel uit de oprichting van een actiecomité uit de buurt. Inmiddels hebben zo’n 180 huishoudens zich aangemeld om gezamenlijk een vuist te maken tegen de overlast vanuit het slachthuis. Er zijn boze reacties naar de gemeente gestuurd waarin duidelijk aangegeven is dat de omwonenden zich totaal niet gehoord voelen en zij een oplossing eisen vanuit de gemeente. Dit heeft geleid tot een gesprek, afgelopen week, tussen de twee verantwoordelijke wethouders, de betrokken ambtenaren en een vertegenwoordiging vanuit het actiecomité. Afgesproken is dat er, op korte termijn, een uitleg komt door de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant hoe geluids- en geurmetingen hebben plaatsgevonden en hoe die geïnterpreteerd moeten worden ten opzichte van de vergunningen. Daarnaast is toegezegd dat alle wettelijke middelen ingezet worden om uitbreiding van activiteiten door het slachthuis op te schorten totdat aantoonbaar beter gedrag is geborgd door het slachthuis. Ook wordt, vooral de komende weken, extra handhavingscapaciteit ingezet omdat, met de vakantie in aantocht, omwonenden vanzelfsprekend veel vaker buiten wensen te zijn.

Ingewikkeld dossier.

Inmiddels is wel duidelijk dat “het slachthuis” een ingewikkeld dossier is geworden voor het gemeentebestuur: aan de ene kant het bedrijfsbelang (“ze zitten er al bijna 50 jaar”) en aan de andere kant de leefbaarheid van de omwonenden. In deze corona-tijd veelal extra aan huis gekluisterd.

Komt nog bij de aanvraag tot uitbreiding van een naastgelegen betonstaal-vlechter en de aanstaande plaatsing van geluidsschermen door ProRail. Allemaal zaken die een onlosmakelijk verband hebben.

Wat de DGG betreft echter geen reden om niet alle mogelijke middelen in te blijven zetten om de leefbaarheid van de omgeving van het slachthuis op peil te brengen en vooral te hóuden. We blijven dit “dossier” nauwgezet volgen….