Nieuws

DGG is tevreden over de reactie van het College van B&W ten aanzien van het NH-hotel maar blijft alert!

NH hotel

DGG is tevreden over de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van het NH-hotel. Het college heeft aangegeven dat zij niet wil mee werken aan een wijziging van het bestemmingsplan die noodzakelijk zou zijn als er arbeidsmigranten in het hotel gehuisvest zouden worden.  Daarmee is de huisvesting van arbeidsmigranten voorlopig van de baan.

Maar de DGG blijft bezorgd over de toekomst van het NH-hotel en volgt de situatie daarom op korte voet.

Een anonieme groep bezorgde Geldroppenaren

De DGG heeft brieven ontvangen van een anonieme groep bezorgde Geldroppenaren. In de brieven (de laatste is ondertekend met “Een hoop blije Geldroppenaren”) geeft de groep Geldroppenaren aan dat het NH-hotel in hun ogen beter gebruikt zou kunnen worden voor hulpbehoevende ouderen of jongeren uit Geldrop die al jaren op zichzelf willen gaan wonen.

DGG is voor een open discussie en vraagt daarom dat deze groep zich bekend maakt zodat zij volledig betrokken kunnen worden in de discussie over de toekomst van het NH-hotel.