Nieuws

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

serkan

50 jaar DGG

De DGG bestaat op 9 april 2020 precies 50 jaar en dat wordt (nog) gevierd. Door de huidige omstandigheden, met betrekking tot het coronavirus, is de viering afgelast. Desondanks heeft de DGG een boek uitgebracht met de geschiedenis van de afgelopen 50 jaar van de lokale politiek. Het woord zegt het al, een halve eeuw met veel ervaring, deskundigheid en het allerbelangrijkste “het vertegenwoordigen van de belangen van onze bewoners”. De DGG-stemmers hebben al die jaren het vertrouwen in ons als partij en dat is een grote waardering wat mij als raadslid van onze gemeente Geldrop-Mierlo erg vlijt. Dit zorgt ervoor dat ik het werk als raadslid uitermate serieus neem en de belangen van onze inwoners samen met onze partij optimaal vertegenwoordig binnen de raad en met resultaat.

In de afgelopen twee jaar hebben wij als DGG de veiligheid, de leefbaarheid en de sociale woonomgeving in stand weten te houden. Het culturele erfgoed van de Geldropse molen ’t Nupke is behouden, de wijkontwikkelingen in Braakhuizen-Zuid zijn verder voltooid en wij blijven de omgevingsvergunning voor TMSG op de Bleekvelden verder bestuderen en proberen te realiseren.

Bedankt voor het vertrouwen!

Bovendien hebben wij het belang van de klimaatveranderingen onder de aandacht gebracht door duurzaamheid als essentieel onderdeel op te nemen binnen alle thema’s, waaronder het bouwen van nieuwe woningen binnen onze gemeente. Deze nieuwe woningen zijn gasloos en dat draagt bij aan een beter milieu, een lagere energierekening en een aangenamer wooncomfort.

Bovendien, hebben wij het gemeentehuis laten verduurzamen tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebouw waarin veel ruimte is voor ontmoeting. Ook het onderwijs is een belangrijke ontwikkeling die de DGG hoog in het vaandel heeft staan. Dit heeft geresulteerd in nieuwe schoolgebouwen die meegaan met de tijd en inspelen op de behoeften van leerlingen en ouders.

Dit zijn slechts een aantal onderwerpen waar de DGG de afgelopen 50 jaar een belangrijke rol in heeft weten te vervullen. Daarnaast heeft de DGG een groot aantal onzichtbare maatschappelijke problemen aangekaart waaronder: het veiligheidsgevoel binnen de wijken, de aanpak van georganiseerde criminaliteit en het in standhouden van een gezonde financiële begroting voor onze gemeente ondanks de slechts beperkte middelen vanuit de landelijke overheid.

Al met al betekent 50 jaar lokale politiek meegaan met de tijd en accuraat handelen bij nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot het vertrouwen van onze inwoners die wij daarvoor keer op keer willen bedanken. Wij zijn er voor jullie met raad en daad. Zijn jullie ook met ons? Samen zullen wij onze gemeente blijven verbeteren en ontwikkelen naar een plek waar iedereen welkom is.

Dankjewel!

Serkan Yarangümeli

DGG-raadslid van de gemeente Geldrop-Mierlo.