Standpunten

Thuis zijn en zich thuis voelen: woonomgeving en wijkontwikkelingsplannen

In de ogen van de DGG zou Geldrop-Mierlo moeten bestaan uit sterke en gezonde wijken, buurten en straten. Gebiedsgericht werken moet het uitgangspunt zijn om alle wijken sterk en gezond te houden. Vanuit een brede blik, waarin economische, maatschappelijke, ruimtelijke en veiligheidsaspecten integraal worden meegewogen, werken in de wijken alle betrokkenen samen. De insteek van de gemeente moet zijn, dat zij ruimte geeft voor initiatief en, daar waar nodig, partijen verbindt om dit initiatief mogelijk te maken. Dat betekent dat deze partijen beloond worden met die gemeentelijke ondersteuning, die nodig is om hun ideeën en plannen verder te helpen.

Ook de openbare ruimte dient in samenspraak en samenwerking met de burgers te worden ingericht. Groen en uitnodigende speel- en verblijfruimten zijn nodig in de wijken om de sociale cohesie te verhogen.

Om alle wijken gezond te houden moet er per wijk een wijkontwikkelingsplan komen waarin de positieve punten in de wijken versterkt worden en waarbij de problemen aangepakt worden. Versterking van wijkbudgetten, die in overleg met de bewoners van de wijken ingezet worden, hoort hier bij!