Standpunten

Henk Dielis: Huisvesting maatschappelijke organisaties Braakhuizen-Zuid

Afgelopen maandag 10 april werd de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken aangaande de huisvesting van de verschillende maatschappelijke organisaties op Braakhuizen-Zuid. Een stand van zaken die meer vragen oproept dan antwoorden geeft; maar wat erger is: nog meer onrust veroorzaakt.

De wethouder noemde in zijn betoog de mogelijkheid om de school te verhuizen naar de kerk met de fraaie reden dat dat voor de wijk positief zou kunnen uitpakken, maar hij verzuimde erbij te vertellen wat daar dan positief aan is. Verder krijgt hiermee de school, volgens nog steeds diezelfde wethouder, een positieve impuls. Hoezo? Wat houdt die positieve impuls in? Er komt ruimte in het schoolgebouw voor verschillende maatschappelijke activiteiten! Maar nu zijn wij echt benieuwd welke activiteiten hier worden bedoeld: want alleen voor huisvesting van de TMSG is de school redelijk groot, misschien wel te groot.

De school krijgt door die verhuizing de kans om hun integraal kindcentrum, ze bedoelen hier de brede school op Braakhuizen-Zuid, door te voeren. Nou, beste wethouder, dat integrale kindcentrum is er al verscheidene jaren, dus daar is die verhuizing niet voor nodig. En door die verhuizing zou het basisonderwijs op Braakhuizen-Zuid gewaarborgd worden. Dit laatste is een kwestie van beleid van De Eenbes, het schoolbestuur, en zij alleen bepaalt of een school recht heeft om te, blijven, bestaan.

De brede basisschool heeft een samenwerkingsverband met de peuterspeelzaal en met de kinderopvang van Korein, maar in de kerk is al gevestigd het kinderdagverblijf van Kruimel! Krijgen we nu twee kinderdagverblijven onder één dak? Ook hebben wij vernomen dat de gymzaal zou moeten worden afgebroken. Waarom? De kinderen zouden dan voortaan met bussen vervoerd moeten worden naar de sporthal in de Coevering! Waarom?

U ziet welk een hoeveelheid aan vragen er nog open staan en dat daar dan voor de mensen van Braakhuizen een antwoord op moet komen om alle onrust weg te nemen. Want dat dat “bijpraatje” van de wethouder meer vragen oproept is nu wel duidelijk. Gelukkig bevindt dit alles zich nog in de brainstormfase en is er dus nog niets beslist en niets staat al bij voorbaat vast. Wij zijn zeer benieuwd hoe schoolbestuur De Eenbes en het team van De Vlinder zich in dit proces houden en wat de consequenties zijn van een eventuele verhuizing van de school naar de kerk, ook de financiële consequenties willen we graag weten. We hebben hier immers te maken met een projectontwikkelaar die nu eigenaar is van de kerk en ik geloof niet dat deze projectontwikkelaar die kerk als school gaat inrichten voor een zachte prijs. Hij zal er in ieder geval eindelijk het nodige onderhoud aan moeten gaan plegen, wat hij in al die jaren dat hij de kerk in bezit heeft, schromelijk heeft nagelaten en de kerk schandalig heeft verwaarloosd. Hij zal dat zeker in de huurprijs mee laten wegen. Maar, nogmaals, niets is zeker vooralsnog. Wij zijn en blijven heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen en zullen die op de voet blijven volgen. Wordt zeker vervolgd!