Standpunten

DGG nog niet akkoord met de nieuwe kernwaarden voor het sociaal domein.

Tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving van februari 2019 zijn de nieuwe concept kernwaarden voor het sociaal domein voor de gemeente Geldrop-Mierlo gepresenteerd. Omdat de vraag aan de fracties is gesteld of men het eens is met de gepresenteerde kernwaarden heeft de DGG-fractie een notitie geschreven.

De DGG ziet dat de concept kernwaarden voor het sociaal domein nog onvoldoende concreet zijn. De DGG is van mening dat de kernwaarden concreter en smarter moeten worden geformuleerd. Ook worden er in de omschrijvingen van de kernwaarden allerlei begrippen gehanteerd waarvan de betekenis onduidelijk blijft waardoor de bedoeling verder vertroebeld wordt. Hierdoor kunnen de “kernwaarden” op elke gemeente kunnen worden geplakt. Wat hier gemist wordt is de relatie tot onze lokale gemeenschap. Wat maakt dat deze kernwaarden een maatpak vormen voor onze gemeente, voor Geldrop-Mierlo?

Lees de hele notitie op"/bestanden/files/Sociaal%20Domein%20DGG.pdf