Nieuws

Zwemmen doe je het liefst samen

Een eigen zwemvoorziening in Geldrop is de wens van veel Geldroppenaren. Ook de DGG is een groot voorstander van een eigen zwemvoorziening in Geldrop. Liefst met een binnen- en buitenbad.

Om dit voor de lange termijn te garanderen heeft de gemeenteraad eind 2016 besloten om samen met LACO (eigenaar van de Smelen) aan de inwoners te gaan vragen hoe deze toekomstige zwemvoorziening er uit zou moeten zien. Eind 2017 (nu dus) zou er een plan moeten liggen hoe deze toekomstige voorziening er in grote lijnen uit zou moeten zien. Aan de hand van dat plan zou worden besloten hoe we verder zouden gaan.

 

Eind 2016 heeft de gemeenteraad ook besloten om de subsidie aan LACO afhankelijk te maken van de uitvoering van de maatschappelijke functie. Voert LACO deze functie niet helemaal goed uit dan krijgen ze minder of geen geld. Om aan te tonen dat ze de maatschappelijke functie goed uitvoeren moet LACO een verslag maken.

 

Nu het zover is dat de gemeenteraad moet gaan besluiten over de subsidiering aan LACO ligt er nog geen duidelijk plan voor de toekomst en er is ook nog geen verslag van LACO. Is dit, zoals een aantal fracties in de gemeenteraad betogen, volledig te wijten aan LACO? De DGG vindt van niet.

Het college heeft een halfjaar gewacht voordat ze het proces van inspraak over de toekomst van de Smelen is gestart. Dus in plaats van dat er een jaar gewerkt is aan een plan is dit maar een halfjaar gebeurd. Tevens kon LACO geen plannen maken omdat de gemeente vanuit een blanco vel de inspraak met de inwoners wilde ingaan. Na een zeer goed participatietraject liggen er nu op basis van de inspraak randvoorwaarden voor de toekomst. Als het college eerder begonnen was had dit plan veel verder uitgewerkt kunnen zijn. Ook het verslag van LACO over de maatschappelijke functie ligt er nog niet. Maar dat is logisch. Het is een jaarverslag en het jaar is nog niet om.

 

De DGG vroeg zich daarom af of dit nu wel het juiste moment is om te besluiten. Het contract met LACO loopt nog tot augustus 2018. Dus we hebben nog tijd. Gelukkig bleek dat meerderheid in de leefkamer het met de DGG eens was. Nu heeft het college de tijd om samen met de inwoners en met LACO het proces af te ronden en te komen met een goed voorstel over de toekomst van een eigen zwemvoorziening in Geldrop. Zo blijven we onze gemeente ontwikkelen. Wordt vervolgd…..