Nieuws

DGG stelt vragen over mogelijke achterstanden in het verwerken van WMO-aanvragen.

WMO vragen

De WMO is een belangrijke basisvoorziening

De WMO is een belangrijke basisvoorziening die steeds de volle aandacht moet blijven krijgen met de hoogste prioriteitsstelling zowel in de uitvoering zelf, alsmede het voorbereiden en organiseren daarvan. Uit de geluiden die de fractie van de DGG ontvangt blijkt dat veel aanvragers al langere tijd het gevoel hebben dat zij aan het lijntje gehouden worden door de gemeente met excuses als Covid-gerelateerd ziekteverzuim en te veel aanvragen.

Juist in deze tijd, waarin mensen meer dan ooit op zichzelf zijn aangewezen door alle beperkende maatregelen vanuit de overheid, hoort de gemeente hulpvragen adequaat en doelgericht op te pakken en te verwerken

Ook is de DGG benieuwd hoeveel uit te voeren onderzoeken er ‘nog op de plank liggen’.

Sinds 2015 is de gemeente belast met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en daarmee verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Onderdeel van de uitvoering is een onderzoek naar de persoonlijke situatie van aanvragers als die zich melden voor ondersteuning. De wet geeft aan dat dit onderzoek binnen 6 weken gestart moet zijn na de melding. Wij ontvangen signalen dat deze termijn vaak en langdurig overschreden wordt en daarom heeft de DGG een aantal vragen gesteld aan het College.

De DGG wil weten hoeveel onderzoeken na aanvragen of meldingen door onze inwoners binnen de wettelijke termijn van 6 weken worden opgestart. Voor gevallen waarbij dat niet het geval is wil de DGG graag de reden van deze overschrijding weten. Ook is de DGG benieuwd hoeveel uit te voeren onderzoeken er ‘nog op de plank liggen’.  Mocht er een achterstand zijn in de afhandeling van de aanvragen en meldingen dan wil de DGG graag van het college weten welke maatregelen het college op korte termijn gaat nemen om eventuele achterstanden weg te werken en welke maatregelen het college op middellange termijn gaat nemen om eventuele achterstanden in de toekomst te voorkomen