Nieuws

Oud-wethouder Wim van de Burgt overleden

Wim van de Burgt

Wim van de Burgt (1934-2020)

Afgelopen donderdag 15 oktober 2020 in de ochtend is oud DGG-wethouder Wim van de Burgt overleden.

Wim is zijn hele leven een betrokken lid van de DGG geweest. Van deze partij was hij in 1974 lid geworden. Meteen werd hij lid van het bestuur, wat hij bleef tot 1982. De eerste vijf jaar als secretaris. Dat hij uit het bestuur trad, was omdat hij op achtenveertigjarige leeftijd namens de DGG in 1982 gekozen werd in de gemeenteraad.

DGG-wethouder

Na vier jaar raadslid werd hij na de verkiezingen van 1986 wethouder van financiën, economische- en sociale zaken, werkgelegenheid en automatisering. Deze functie zou hij twee periodes bekleden. Ofschoon hij graag nog een derde periode wethouder was geweest, (”Om een aantal zaken af te ronden”, zoals hij zelf zei.), was hem dit niet gegund.

Bij zijn afscheid als wethouder werd hem de zilveren penning van de gemeente toebedeeld. Bij die gelegenheid prees de toenmalige burgemeester C Leijten hem als iemand die de taal van het volk spreekt.

Trouw aan zijn kiezers zat hij na de verkiezingen van 1994 als gekozen volksvertegenwoordiger nog vier jaar in de gemeenteraad. Wat hij vol overtuiging deed.

Zijn hele leven is hij de DGG trouw gebleven. Sinds 1998 wisselden Willem Berkers en Wim van de Burgt elkaar af als lijstduwer. Een positie die beiden als een ereplaats beschouwden. Het laatst gebeurde dit in 2018. En tot de laatst gehouden jaarvergadering was hij aanwezig om goede raad te geven en de penningen te controleren

Sinte Brigidakerk

Wim kwam uit een groot Geldrops slagersgeslacht. Betrokken met zijn geboortedorp en bovenal betrokken met de inwoners van zijn woonplaats.

Geboren dicht bij de Sinte Brigidakerk, bleef hij ook dicht bij die kerk. In 1952, 18 jaar oud, werd hij lid van het College van Collectanten. En hij bleef dat zijn hele leven lang. De laatste 25 jaar ook in de functie van voorzitter, welke functie hij vorige week neerlegde.

Jaren later werd hij voorzitter van het comité dat de bedevaart naar Handel organiseert, welke vertrok vanuit de Brigidakerk. Niet vreemd, wanneer je bedenkt, dat hij een grenzeloos vertrouwen had in de Moeder Gods, Maria.

Voor zijn vele verdiensten kreeg hij pauselijke en koninklijke waardering.

Altijd betrokken, altijd gewaardeerd

Maar meer dan nog dan die onderscheidingen telden voor hem de waardering die hij ondervond, wanneer hij hulp of raad had kunnen geven.

Ik heb Wim altijd als mijn mentor beschouwd, vanaf het moment dat ik hem bij de DGG tegenkwam.

Ik, en velen met mij, zullen hem missen.

Ton Steenbakkers

Voorzitter DGG