Nieuws

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid

Via een brief vooraf en tijdens een mondelinge uitleg in de commissievergadering werd de vergadering op de hoogte gesteld van het stopzetten van de medewerking met het bureau “Stout” dat het buurtontwikkelingsplan voor Braakhuizen Zuid zou gaan maken.

De gemeente neemt hier nu zelf de touwtjes in handen en gaat in overleg met de buurtbewoners in de geest van de toenmalige stichting ”O en O” het buurtontwikkelingsplan opstellen. De DGG is van mening dat er nu vaart in moet komen dit proces "sukkelt"al veel te lang voort.