Nieuws

DGG wijkbijeenkomst Skandia - Hulst

Skandia

We willen allemaal dat Geldrop-Mierlo een prettige leef- en werkgemeente is waar mensen graag wonen. De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken waar inwoners samen een goede leefomgeving te creëren. Zo blijft Geldrop-Mierlo een gemeente waar het goed wonen is. 

Daarnaast wil de DGG een gemeentelijke organisatie die naast de inwoners staat en samen met hen kijkt naar wat er te realiseren is, die samen met de inwoners blokkades en struikel-blokken opruimt en die vernieuwende initiatieven vanuit de inwoners ondersteunt. Kijken hoe het wél kan gaat altijd boven zeggen waarom het niet kan.

Als grootste politieke partij van Geldrop wil de DGG graag samen met de wijkbewoners het voortouw nemen. Daarom nodigt de DGG alle wijkbewoners van harte uit om tijdens de wijkbijeenkomst te komen vertellen waar het beter moet en hoe het in hun ogen beter kan. De DGG gaat er dan graag voor de wijkbewoners mee aan de slag!


Donderdag 29 augustus vanaf 20:00 uur, Café de Muis, Hulst 145 te Geldrop.