Nieuws

Voorgenomen behandeling bestemmingsplan Jonkvouw leidt tot commotie op Zesgehuchten

Komende maandag 15 mei staat het bestemmingsplan de Jonkvrouw op de agenda van de ruimtekamer. Vanuit verschillende geledingen in Zesgehuchten is bezwaar geuit tegen het feit dat deze behandeling slechts enkele dagen vooraf (de woensdag voor hemelvaart) bekend gemaakt is. Hierdoor hebben verschillende belanghebbenden te weinig tijd om zich voor te bereiden op deze behandeling.

De belangenvereniging Zesgehuchten heeft aan de voorzitter van de ruimtekamer (DGG-er Frans Stravers) de behandeling niet door te laten gaan punt van de agenda af te voeren. Echter de voorzitter van de ruimte kamer kan pas een agendapunt verwijderen als de meerderheid van de leden van de ruimte kamer hem hierom vraagt. Daarom begint elke ruimte kamer met het vaststellen van de agenda. Als maandag blijkt dat een meerderheid van de leden van de ruimte kamer het voorstel over de Jonkvouw niet wil behandelen dan wordt behandeling er van uit gesteld.

Afgelopen weekend verscheen er een bericht op de Nextdoor Community van Zesgehuchten waar in de DGG in verband werd gebracht met de wijze van behandelen van het voorstel van de Jonkvrouw. Niets is echter minder waar. Het college stuurt voorstellen naar de gemeenteraad en de ruimte kamer gaat over de behandeling ervan.

Verder wordt in dit stuk gesuggereerd dat de DGG het dossier overneemt van de DPM. Dit is niet juist het dossier berust bestuurlijk bij wethouder Hoekman dus noch bij de DPM noch bij de DGG. Van iets overnemen is geen sprake. Ook word gesteld dat de DGG in vier dagen kan wat DPM en voorgangers in 20 jaar niet lukte! Waar deze opmerking op slaat is ons niet duidelijk. In de commissie wordt geen besluit genomen dat gebeurd op zijn vroegst in de volgende raadsvergadering maar gezien de commotie is dat nog maar de vraag.

In het artikel wordt de suggestie gewekt dat de DGG tegen het voorstel zou zijn en ervan af wil omdat het perceel achter het ziekenhuis veel beter zou zijn. Ook dit is inde ogen van de DGG onjuist. Voor het gebied centrum west liggen heel andere plannen. Juist daarom is de Jonkvrouw zo belangrijk voor Zesgehuchten en het centrum van Geldrop.

Tenslotte wordt nog gesteld dat de DGG is voor maar was altijd tegen was tenzij.... en dat dat nu zo moeilijk te verkopen zou zijn. De DGG is nooit tegen het plan geweest en zal het ook niet zijn. We hebben alleen bedenkingen die we ook voor de verkiezingen verwoord hebben naar de bewoners van de losweg. De DGG is niet van standpunt gewisseld en deze bedenkingen gelden nog steeds. Het zal moeten blijken of hier in het plan aan tegemoet gekomen is.  

Het standpunt van de DGG kunt u lezen op http://www.dgg-geldrop-mierlo.nl/standpunten/84-Jonkvrouw-Reactie-van-de-DGG-op-de-zienswijze-van-de-inwoners-van-de-Losweg/

De DGG snapt de bezwaren uit de wijk. De DGG is voor een open, faire en oprechte behandeling van dit voorstel. Dat betekent in dit geval dat we gezien de argumenten van de betrokkenen de behandeling van het bestemmingsplan Jonkvrouw zouden moeten uitstellen.