Nieuws

Voldoende inspraak in beeldkwaliteitsplannen

In de Ruimtekamer van 11 september jl. zijn zogenaamde Beeldkwaliteitsplannen voorgelegd aan de Raad. Het betrof twee locaties; het terrein van de voormalige school “De Bron” aan de Willem Barentszweg in de Coevering, en het gebied Luchen Noord deelgebied 2 in de kern Mierlo. Op zich mooie plannen maar wat voor de DGG het belangrijkste is hoe deze plannen tot stand gekomen zijn. In de presentatie werd duidelijk dat er voldoende ruimte is geboden aan onze burgers om hun mening te geven over de voorstellen. Participatie en inspraak dus waar we als DGG altijd maar op blijven aandringen. Daarnaast vinden we het een prima zaak dat de Gemeente (gratis) hulp aangeboden heeft aan de toekomstige bewoners van Luchen Noord deelgebied 2 om dezen te helpen met invullingen om de woningen duurzaam te bouwen en te bewonen.