Nieuws

De meerderheid van het DGG-burgerpanel kent Villagemarketing Geldrop-Mierlo niet.

burgerpanel

Burgerpanel september 2020

In september 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over de stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft eind 2018 de Stichting Villagemarketing opgericht. De stichting is voortvarend aan de slag gegaan met het op kaart zetten van de bezienswaardigheden binnen onze gemeente. Zo kennen de kernen Geldrop en Mierlo een rijk textielverleden. De Stichting Villagemarketing probeert dit culturele erfgoed op allerlei plaatsen terug te brengen door middel van het thema ‘’Verweven & Vermaken’’.

De stichting heeft tot doel om de positie van de gemeente beter onder de aandacht te brengen, te versterken en een verbinding te leggen tussen alle verschillende initiatieven die daar nu al op inzetten. In de stichting zitten vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, denk hierbij vooral aan cultuur, recreatie en horeca. Door onze gemeente aantrekkelijk te maken voor inwoners en toerisme en dit vooral beter zichtbaar te maken en uit te dragen, krijgt onze gemeente meer publiciteit wat zeker ten goede komt voor onze lokale economie.

De stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente voor een periode van vier jaar. Inmiddels is de stichting anderhalf jaar actief.

Villagemarketing niet bekend bij de helft van het DGG-burgerpanel

Op de vraag of de Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo bij de burgerpanelleden bekend was en of de leden van het DGG-burgerpanel weten wat Villagemarketing voor onze gemeente betekent antwoordde 53% dat zij nog nooit van de stichting gehoord hadden. 26% heeft wel eens van Villagemarketing gehoord maar weet niet exact wat ze doen. 21% van de leden van het DGG-burgerpanel is bekend met de stichting Villagemarketing en weet wat ze doen.

Op de vraag op welke gebieden de leden van het burgerpanel de activiteiten van de Stichting Villagemarketing herkent antwoordde 64% dat zijn op geen enkel gebeid activiteiten herkend van de stichting. 27% herkent activiteiten op het gebied van cultuur, 16% op het gebied van ondernemen en 14% op het gebied van horeca en recreatie.

Binnen de stichting Villagemarketing zijn de thema’s “verweven” en “vermaken” belangrijk. Speciaal hiervoor is een logo is ontworpen. 60% van de leden van het burgerpanel geven aan dit logo niet te kennen en 24% weet niet van het logo af. 16% van de leden van het burgerpanel zegt het logo te kennen.

Villagemarketing zou via van horeca en toerisme bekendheid van Geldrop-Mierlo moeten vergroten.

De Stichting Villagemarketing werkt op verschillende gebieden om de bekendheid van Geldrop-Mierlo te vergroten. Volgens 43% van de leden van het burgerpanel zou Villagemarketing met de voorrang horeca en toerisme moeten gebruiken om de naamsbekendheid te vergroten. Volgens 36% van de leden van het burgerpanel zou dit moeten gebeuren door bedrijvigheid, innovatie en centrummanagement. 10% ziet de nastuur als grote aanjager en 11% ziet veel heil in het zichtbaar maken van de geschiedenis van de gemeente.

Stichting Villagemarketing ervoor moet zorgen dat zij zich beter profileert.

Het overgrote deel (79%) van het burgerpanel vindt het prima dat de Stichting Villagemarketing is opgezet om de gemeente Geldrop-Mierlo beter op de kaart te zetten. 76% is van mening dat de Stichting Villagemarketing ervoor moet zorgen dat zij zich beter profileert en meer van zich laat horen over de lopende projecten omdat er momenteel weinig zicht is op wat zij doen.

Iets minder dan de helft (45%) van de leden van het DGG-burgerpanel vindt dat de Stichting Villagemarketing geen toegevoegde waarde heeft op dit moment en iets meer dan de helft (52%) is van mening dat het nog niet op zijn plaats is dat de Stichting Villagemarketing subsidiegeld ontvangt.

Het DGG-burgerpanel heeft verschillende tips voor Villagemarketing.

Een aantal leden van het burgerpanel stellen voor om een kraam huren en midden in het centrum staan. Hiermee kan Villagemarketing meer aandacht krijgen, weten de bewoners wat zij doen en kunnen zij antwoord geven op veel vragen. Anderen geven aan dat Villagemarketing verbinding zou moeten zoeken met verenigingen die zich bezighouden met materieel en immaterieel erfgoed. Zij zorgen voor het interessant maken van Geldrop en Mierlo en zorgen dus voor toeristen.

Gemene deler bij veel reacties en tips is dat de stichting Villagemarketing meer actief te zijn in het bekend maken waar zij voor staan en de activiteiten waar zij momenteel mee bezig zijn.

Een lid van het burgerpanel stelt voor dat, omdat we Nederlanders zijn, de naam van deze stichting niet in het Engels zou moeten zijn maar gewoon in het Nederlands; Dorpspromotie.