Nieuws

Verschillende alternatieven onderzoeken voor een zwemvoorziening in Geldrop-Mierlo.

In de commissievergadering stond “De Smelen” weer eens op de agenda. In een voorgaande vergadering was afgesproken dat de subsidie aan Laco niet meer zou worden verlengd. Nu bleken veel partijen toch weer bereid om die subsidie tot september te verlengen.

De DGG is van mening dat het afgelopen moet zijn om geld in de bodemloze Laco-put te stoppen. Wij pleiten ervoor om voor ons Geldropse zwembad ook alternatieve oplossingen te gaan onderzoeken.

Via een amandement heeft de DGG bereikt dat er stringentere eisen gesteld worden aan het plan dat Laco moet presenteren voor het gebied "de Smelen"en de zwemvoorzieningen.In 2019 moet de gemeenteraad hier een beslissing over nemen.