Nieuws

Verlichting in bocht fietspad Parallelweg aangepast na vragen van de DGG

fietspad Parallelweg

Het fietspad langs de Parallelweg is gedeeltelijk gereconstrueerd vanwege de vernieuwing van het Stationsplein. Verzuimd was echter deugdelijke verlichting aan te brengen langs de S-bocht juist voor het Stationsplein komende uit de richting Laarstraat. De DGG ontving veel signalen van verontruste burgers die het ontbreken van verlichting absoluut onveilig c.q. onwenselijk vonden. Daarom heeft de DGG over deze situatie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Het college van B&W antwoordde dat voor de nieuwe inrichting van het stationsplein een verlichtingsplan is opgesteld. Omdat het aansluitende fietspad langs de Parallelweg (vanaf de Laarstraat) is voorzien van oriƫntatieverlichting was deze bocht destijds niet meegenomen in de lichtberekening. In de praktijk blijkt nu dat er in deze bocht wel behoefte is aan verlichting. Het college had hiervan ook meldingen van ontvangen.

Naar aanleiding van de vragen van de DGG gaf het college vervolgens aan dat opdracht geven is om een lichtmast te plaatsen zodat deze bocht verlicht is. Hiermee is het probleem opgelost.

De DGG waardeert het feit dat het college zo snel actie ondernomen heeft. Voor de DGG zijn veilige fietspaden in onze gemeente een belangrijk aandachtspunt. Komt u onveilige situaties op fietspaden tegen dan kunt u deze via de website van de gemeente rechtstreeks melden. Mag dit niet baten dan horen wij dat graag zodat we actie kunnen ondernemen.