Nieuws

Veel groen in het Centrum van Geldrop

Aan de Raad is een presentatie gegeven door de ‘Groen-ambtenaren’ van onze Gemeente. Uitvoerig werd ingegaan op het groen in het centrum van de kern Geldrop. Wat al gedaan is, wat er nog gaat gebeuren en waar rekening mee gehouden moet worden. Op kritische vragen van de DGG waarom de toegangswegen, en dan met name Heggestraat en Bogardeind, naar het centrum niet meer aandacht krijgen met betrekking tot ‘groen’ bleef de wethouder vaag. Er werd vooral verwezen naar het St. Annaziekenhuis wat andere belangen heeft dan groenvoorziening.  Dankzij aandringen van de DGG heeft de wethouder toegezegd te gaan kijken of er iets gedaan kan worden aan de beplanting in genoemde straten. We blijven het nauwlettend volgen!