Nieuws

Stichting Huurderbelangen vraagt de raad om hulp in hun streven naar de afschaffing van de verhuurdersheffing.

De stichting huurderbelangen Geldrop-Mierlo heeft de raad een brief geschreven waarin zij de raad vraagt om hulp. Het verzoek is dat de raad een brief te stuurt aan de kabinetsformateur. De DGG vindt het een prima idee om een brief aan de kabinetsformateur te sturen met daarin een oproep om de verhuurdersheffing te schrappen. Verlaging van die heffing is voor ons eigenlijk niet eens een optie meer.

De heffing zou helemaal van de baan moeten want er is geld nodig voor de woningcorporaties. Geld om te kunnen investeren. Niet om dure auto’s e.d. aan te schaffen voor bestuurders, maar om te investeren in de wijken. Gericht de leefbaarheid verbeteren daar waar die de laatste jaren achteruit is gehold. Het gericht inzetten op energiebesparende maatregelen daar waar die rechtstreeks aan de bewoners ten goede komen.

De DGG trekt elke raadsperiode de wijken in om onze burgers te vragen aan te geven waar zij vinden dat het beter kan. Ook afgelopen jaar hebben wij alle wijken bezocht en vastgesteld dat de ontwikkeling in veel wijken stilstaat als het gaat om bijvoorbeeld renovatie van sociale huurwoningen. Natuurlijk wordt er noodzakelijk onderhoud uitgevoerd maar daar blijft het vaak bij.

De DGG ondersteunt het initiatief van de stichting huurdersbelangen Geldrop-Mierlo dan ook van harte en roept de raad op een krachtig signaal af te geven aan de kabinetsformateur en te gaan voor de hoofdprijs; afschaffing van de verhuurderheffing.