Nieuws

DGG volgt ontwikkelingen voormalig NH Hotel nauwgezet……

stayy

Opening

Vrijdag 24 september jl. werd “THE STAYY” officieel geopend door onze burgemeester Jos van Bree. THE STAYY, het voormalige NH-hotel aan het Bogardeind, is ontwikkeld als een tijdelijke woonvorm (voorlopig voor 5 jaar) voor verschillende groepen woningzoekenden. Aanvankelijk werd, met name, door de omliggende wijken gevreesd voor een “arbeidsmigrantenhotel” maar door een duidelijke kaderstelling vanuit de DGG en een groot aantal andere raadsfracties is de uiteindelijke bestemming aangepast. Het is nu een wooncomplex met ruim 130 kamers waar o.a. starters, zgn. spoedzoekers, studenten en bijv. internationals een plekje kunnen vinden om tijdelijk, maximaal 2 jaar, te kunnen wonen om van daaruit meer permanente huisvesting te kunnen betrekken.

Vinger aan de pols.

Vanaf de eerste bekendmaking van de plannen heeft de DGG de vinger aan de pols gehouden om er op toe te zien dat dit project, vooral belangrijk ten opzichte van de huidige woningnood, ook uitgevoerd wordt zoals afgestemd. Afgelopen vrijdag hebben we het resultaat kunnen zien tijdens en na de officiële opening. We kunnen stellen dat het project tot nu toe volledig geslaagd lijkt. Er is ontzettend hard gewerkt aan het gebouw, zowel binnen als buiten, er is en duidelijke beheersfunctie en ook de ruime terreinen rondom het gebouw zijn voorbeeldig aangepakt en bieden een verzorgde aanblik. We hebben geconstateerd dat er goede afspraken zijn gemaakt met Handhaving en Politie en het hele project ademt vertrouwen uit.

Toch zullen we als DGG waakzaam blijven dat de criteria rondom toewijzing van bewoners, met name de diverse doelgroepen, geborgd blijven en dat de huidige situatie als vanzelfsprekend gewaarborgd blijft.