Nieuws

Sportvisie vastgesteld

In de gemeenteraad werd op 27 november de sportvisie ingediend waarna dit adviesrapport op 10 december door een ruime meerderheid werd goedgekeurd. In deze sportvisie werden er een aantal doelen aangehaald, waaronder het bevorderen van de gezondheid, beweging door de inwoners, het stimuleren van de sociale participatie en het bevorderen van de zelfredzaamheid van ieder individu.

De DGG vindt de sportvisie een belangrijk onderdeel en ziet dat er steeds meer bewustwording wordt gecreëerd met betrekking tot dit onderwerp. DGG onderschrijft het belang van sport in de wijk en pleit voor goede wijk- en sportvoorzieningen binnen de gemeente Geldrop-Mierlo.