Nieuws

Verfraaien spoortunnel Gijzenrooijseweg mogelijk dit jaar nog een feit.

Spoortunnel

ProRail wil meedoen

De DGG heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de saaie spoortunnel aan het einde van de Laan der vier Heemskinderen. De DGG heeft voorgesteld om de tunnel te verfraaien met afbeeldingen en beeldmerken van de textielfabrieken en andere industrieën die Geldrop vroeger rijk was.  Eerder werd door het college gesteld dat de tunnel niet van de gemeente zou zijn maar onderzoek van de DGG wees uit dat het grootste deel van de tunnel eigendom is van de gemeente slechts een klein deel van de tunnel is eigendom van ProRail. Uit navraag van de DGG blijkt dat ProRail graag wil meewerken aan het verfraaien van de tunnel.

College komt mogelijk dit jaar nog met een plan.

Uit het antwoord op de laatste vragen die de DGG hierover gesteld heeft blijkt dat het College van B&W het idee om deze spoortunnel te verfraaien omarmt. Het College heeft samen met Stichting Villagemarketing gezien wat het positieve effect is bij de verfraaien van de tunnels bij de Kleine Dommel. De gemeente heeft daar hele positieve reacties over gekregen dus dat is een geslaagde activiteit geweest. Deze plekken werden vaak als onprettig ervaren maar hebben nu binnen het thema Verweeft & Vermaakt een hele prettige uitstraling gekregen.

Het college van B&W zou dit soort muurschilderingen ook graag op andere plekken terug willen laten komen. Zo ook op de muren van de betreffende spoortunnel. Om dit te realiseren is toestemming van de mede-eigenaar van belang. Deels zijn is dit de gemeente zelf, maar er is meer nodig om de