Nieuws

DGG wethouder Peter Looijmans heeft nieuw contract getekend voor behoud van zwembad de Smelen.

Smelen

Zwembad de Smelen blijft nog 15 jaar open.

Onder anderen door zijn vele inspanningen heeft DGG-wethouder Peter Looijmans zwembad de Smelen voor onze gemeente weten te behouden. Vandaag ondertekende hij een nieuwe meerjarige overeenkomst met Laco zwembad Geldrop. Met deze overeenkomst is de maatschappelijke functie van het zwembad De Smelen voor langere termijn gegarandeerd. In de overeenkomst hebben partijen afspraken gemaakt over een goede en veilige conditie, verduurzaming en renovatie van het zwembad.