Nieuws

DGG is akkoord met extra budget voor het uitvoeren van een geurbelevingsonderzoek en een aanvullend akoestisch onderzoek.

slachthuis

Overlast door het slachthuis in Geldrop

Omwonenden van het slachthuis ervaren regelmatig geur- en geluidsoverlast. Een groot aantal omwonenden heeft zich verenigd in een actiecomité met als doel de overlast te verminderen.

De Piali groep wil graag op de huidige locatie en werk daarom mee om maatregelen te nemen om de overlast te laten verdwijnen maat tot op heden is dat nog niet helemaal gelukt. Pali heeft inmiddels de afzuiging laten aanpassen en daarmee een demper is geplaatst in het afgaskanaal. Verder zullen in juni de actieve koolfilterpakketten nabij de waterzuivering worden vervangen door meerdere, grotere pakketten die in een zeecontainer zullen worden geplaatst. Volgens Pali is uit nader onderzoek gebleken dat wellicht de grootste oorzaak van de geuroverlast hiermee wordt aangepakt.

DGG is akkoord met extra budget voor het uitvoeren van een geurbelevingsonderzoek en een aanvullend akoestisch onderzoek.

DGG is akkoord met extra budget voor het uitvoeren van een geurbelevingsonderzoek en een aanvullend akoestisch onderzoek. Een geur- en geluidsbelevingsonderzoek gaat objectief vaststellen wat de direct omwonenden en eigenlijk alle inwoners van Geldrop al heel lang weten; er is heel vaak geuroverlast van het slachthuis.

De uitbater van het slachthuis, Pali-groep, heeft uitbreidingsvergunningen aangevraagd en gekregen. De vergunningen zijn door de gemeente toegekend op basis van rekenmodellen van geur-emissies en niet op basis van objectieve waarneming. Het feitelijk beleven van geur- en geluidsoverlast blijkt toch anders te zijn dan de rekenmodellen.

Uitvoering van het voorstel is een prima gebaar naar de inwoners van Geldrop-Mierlo. We laten daarmee zien dat we oor en oog, (en in dit geval ook een neus) hebben voor onze inwoners. Het is een eerste concrete stap die als basis kan gaan dienen voor vervolgstappen om het woon-en leefklimaat in het uitstootgebied van het slachthuis flink te verbeteren.