Nieuws

Lucht nog niet geklaard rondom slachthuis Geldrop

slachthuis

Omgevingsvergunning ingetrokken na protest.

De stankoverlast vanuit het slachthuis duurt nog immer voort. Nog steeds is geen adequate oplossing voorhanden. Noch bestuurlijk vanuit de gemeente noch bedrijfsmatig vanuit het slachthuis zelf. Ondanks herhaaldelijk aandringen door de DGG, bij monde van ons raadslid Eric Ketelaars, naar de wethouders toe om afdoende maatregelen te nemen, blijven deze vooralsnog uit. Ook het buurtcomité, wat zich sterk blijft maken om een deugdelijke oplossing te forceren, wordt er bijna moedeloos van. De bezwaarschriften die door het buurtcomité ingediend zijn op de vergunningsaanvraag, door de Pali-groep, om een aantal zaken te realiseren zijn door de bezwaarschriftencommissie niet-ontvankelijk verklaard. Op zich erg spijtig ware het niet dat deze commissie in haar onderzoek naar de bezwaren ontdekte dat een, nog steeds lopende, aanvraag milieuvergunning nog niet afgehandeld is. De laatste aanvraag omgevingsvergunning door de Pali-groep had dus niet verleend mogen worden door de gemeente en is daarom weer ingetrokken.

Na goed gesprek nog geen verbetering.

In december jl. is in een gesprek, waar ook de DGG aanwezig was, door de Pali-groep toegezegd om een nieuw koolstoffilter te installeren in de waterzuiveringsinstallatie. Uit eigen onderzoek door de Pali-groep zou blijken dat vanuit de waterzuiveringsinstallatie de grootste stankoverlast ontstaat en nieuwe, veel grotere, filters zouden hier de oplossing brengen. Plaatsing was voorzien rond week 8, begin maart dus. Het buurtcomité reageerde gereserveerd op die toezegging want de afgelopen 5 jaar is er al van alles toegezegd maar nauwelijks iets van terecht gekomen.

Op vragen naar de (gemeentelijke) projectleider inzake de voortgang van de afgesproken acties wordt tot nu toe geen concreet antwoord geboden. Wel de toezegging dat het buurtcomité binnenkort weer uitgenodigd wordt voor een gesprek over de stand van zaken.

De DGG is erg benieuwd naar de uitkomsten

De DGG is erg benieuwd naar de uitkomsten van dit gesprek want het mooie weer komt er weer aan, de mensen willen weer graag naar buiten en zitten absoluut niet te wachten op weer een seizoen met ongekende stank- en geluidsoverlast vanuit het slachthuis.

Zo nodig zullen we opnieuw de verantwoordelijke wethouder aan de tand voelen en nadrukkelijk van hem eisen alle (juridische) middelen in te zetten om al onze bewoners te vrijwaren van die alsmaar voortdurende overlast.

We blijven dit dossier nadrukkelijk volgen!