Nieuws

Sinds de uitbraak van het Corona virus is er veel veranderd, ook in onze gemeente.

gemeente

Voor de gemeenteraadsvergaderingen kan digitaal vergaderen een oplossing zijn

Sinds de uitbraak van het Corona virus is er veel veranderd, ook in onze gemeente. Van dag tot dag veranderen de inzichten over het omgaan met dit virus. We merken dat binnen Geldrop-Mierlo mensen erg betrokken zijn en dat de richtlijnen in het algemeen goed opgevolgd worden.

De DGG heeft zich ook aan moeten passen aan de nieuwe situatie. Tot op heden zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad afgelast en met de huidige maatregelen is het ook niet mogelijk om met de fractie en achterban te vergaderen. Om toch door te kunnen werken is de fractie van de DGG overgestapt op digitaal vergaderen. Iedereen zit thuis achter de laptop of tablet en via videocommunicatie spreken we elkaar. Want we willen ons werk, het vertegenwoordigen van onze inwoners en onze gemeente besturen, zo goed mogelijk blijven doen.

Voor de gemeenteraadsvergaderingen kan het digitaal vergaderen ook een oplossing zijn. Bijvoorbeeld met de fractievoorzitters, de wethouders en de burgemeester. Zo kunnen de noodzakelijk besluiten ook in deze periode snel genomen worden en blijft de gemeenteraad en daarmee de democratie ook in onze gemeente functioneren.Gemeentelijk Corona team

Binnen het gemeentebestuur is een “Corona-team” actief hierin heeft ook onze DGG-wethouder zitting. Het Corona-team streeft er naar alle signalen vanuit onze inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen te coördineren en deze af te stemmen met de richtlijnen die vanuit de overheden ons bereiken. Veel vragen komen er op de gemeente af, die ook als werkgever de gezondheid van haar eigen werknemers moet organiseren.

U moet denken aan vragen als, hoe het zit met evenementen, subsidies, openstellingen, handhaving, samenscholing, organisatie van zorg, huisbezoeken en bereikbaarheid gemeente. Onderwijs, kinderopvang en ga zo maar door.

Het gemeentebestuur probeert zo flexibel mogelijk met al deze vragen om te gaan. Ook de uitvoerende instanties waarin de gemeente een belang heeft werken op die manier en er is voortdurend contact.

Een mooi resultaat van samenwerking tussen de gemeente en de gezondheidszorg is recent gerealiseerd. Vanuit een vraag van de Geldropse huisartsen om een praktijkruimte voor patiënten met symptomen van Corona is sporthal Coevering ter beschikking gesteld. De sporthal mag momenteel niet gebruikt worden en de huisartsen kunnen zo stromen van patiënten gescheiden houden. 

#trots op de zorg

Ook op andere terreinen probeert de gemeente op deze manier de samenwerking te zoeken. En dat gaat gelukkig heel goed. In het gemeentehuis wordt hard gewerkt. We mogen trots zijn op de mensen en organisaties binnen onze gemeente. En laten we vooral al die mensen in de zorg niet vergeten. Zij voeren elke dag onvermoeid de strijd tegen het virus.