Nieuws

DGG tegen structuurvisie Mierlo-Oost en tegen de aantasting van Sang en Goorkens.

Sang

Sang en Goorkens

Sang en Goorkens, ook bekend als Sangbroek en Goorkens, is de naam van een uitgestrekte beekdalzone ten oosten van Mierlo die in bezit zijn van Staatsbosbeheer. De terreinen liggen in de Nederlandse gemeenten Geldrop-Mierlo en Someren en ze beslaan een oppervlakte van 122 ha.

Het gebied vormt van nature een grote laagte en een kwelbekken te midden van een aantal hoge zandgebieden (zoals de Lieropse Heide en de Gebergten) zodoende ontvangt het gebied veel kalkrijke kwel, hetgeen gunstig is voor een gevarieerde flora. Omdat een groot deel van die gebieden goed beschermd is, is de aanvoer van schoon kwelwater naar het Sang en omgeving ook op lange termijn redelijk goed verzekerd.

DGG tegen structuurvisie Mierlo-Oost

Het College van B&W heeft de structuurvisie Mierlo-Oost ter besluitvorming voorgelegd. In deze structuurvisie is een plan op genomen voor woningbouw tegen dit natuurgebied aan. Dit zou onherroepelijk leiden tot aantasting van de waterhuishouding in de omgeving en dus tot aantasting van dit gebied. De DGG is daar geen voorstander van en is van mening dat dit gebied met rust gelaten moet worden. Als het aan de DGG ligt dan trekt het college haar voorstel weer in en blijf het gebied zoals het is.