Nieuws

Regeling voor subsidie voor energiebesparende maatregelen voor huurders komt er aan! DGG stelt vragen en houdt de vinger aan de pols.

energie

vervolg op eerdere vragen

De DGG heeft al eerder vragen gesteld over de bon voor de aanschaf van energiebesparende middelen die verspreid is onder huiseigenaren van onze gemeente. Het college heeft toen geantwoord dat dat de bon voor energiebesparende middelen naast voor huiseigenaren ook beschikbaar zou komen voor de huurders, zodat ook zij deel kunnen nemen aan dit landelijke initiatief. Dit is tot op heden niet gebeurd en daarom heeft de DGG er op nieuwe vragen over gesteld.

Uit de antwoorden blijkt dat de gemeente op dit moment aan het onderzoeken is of de partij die de subsidieregeling voor particuliere woning-eigenaren uitvoert, deze ook voor de huurders kan uitvoeren. Hiervoor moet overeenstemming over de kosten en vanaf wanneer zij deze dienst kunnen uitvoeren worden bereikt. Ook moeten verdere afspraken gemaakt worden over de uitvoering. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een contract.

Veel overleg nodig?

Gelijktijdig is de gemeente met de drie woningcorporaties in onze gemeente en Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo in gesprek over de exacte inhoud van de subsidieregeling. Hierover wil de gemeente overeenstemming hebben voordat ze de nieuwe subsidieregeling voor huurders vaststellen. De gemeente verwacht deze gesprekken deze maand af te ronden. Daarna zal de subsidieregeling vastgesteld worden en kan het contract met de uitvoerende partij ondertekend worden.

De volgende stap is dan om alle huurders in onze gemeente per brief te informeren over de subsidieregeling. De uitvoerende partij heeft aangegeven dat zij 4 tot 6 weken nodig hebben om dit uit te voeren. Op het moment dat huurders de brief met waardeboncode ontvangen hebben kunnen zij gebruik maken van de subsidie.

Regeling voor huiseigenaren verlengd!

Verder is de DGG opgevallen dat er van het budget voor de huiseigenaren nog circa €77.000,- beschikbaar was eind februari terwijl de regeling loopt tot 31 maart 2021 het is dus zaak om er voor te zorgen dat dit deel nog voor 31 maart gebruikt wordt. Daarnaast klagen huiseigenaren er over dat de middelen die zij willen aanschaffen niet tijdig leverbaar blijken te zijn. Ook hier heeft de DGG vragen over gesteld.

Uit de antwoorden blijkt dat met betrekking tot de regeling voor woningeigenaren in onze gemeente het zo is dat er nog steeds subsidieaanvragen gedaan worden. Dit betekent dat het nog beschikbare bedrag steeds verandert. Op 1 maart 2021 was het beschikbare budget nog €73.440.

De gemeente heeft recentelijk de particuliere woningeigenaren een herinnering gestuurd om gebruik te maken van deze subsidie. Daarnaast plaatst de gemeente berichten op social media en wordt er ook een herinnering in Middenstandsbelangen geplaatst.

De regeling is door het rijk van 31 maart 2021 tot 31 december 2021 verlengd. Dit betekent dat de uitkering die de gemeente ontvangen heeft tot 31 december ingezet kan worden om particuliere woningeigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

De gemeente verwacht dat een verlenging van de regeling slechts voor een beperkt aantal extra aanvragen zal zorgen. Een groot deel van de mensen die voor 31 maart geen gebruik gemaakt hebben van de subsidie, zullen dit waarschijnlijk ook niet na 31 maart doen. De gemeente gaat daarom onderzoeken of het budget dat nog niet besteed is op een andere manier ingezet kan worden. Bijvoorbeeld door energieadviezen aan particuliere woningeigenaren aan te bieden.

De leveringsproblemen hebben niet tot gevolg dat een deel van het budget zal vervallen. Bij de subsidieaanvragen wordt gekeken naar het moment dat de aanvraag ingediend is en niet naar het moment dat het product ook geleverd is. Alle producten die voor 31 maart 2021 zijn aangevraagd kunnen dus uit het budget gefinancierd worden.

Dit zijn positieve geluiden over deze regeling om inwoners van onze gemeente te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. DGG gaat er van uit dat deze regeling nu ook snel voor de huurders in onze gemeente beschikbaar komt.