Nieuws

DGG wil wachten met besluit Plusteam tot Aalst-Waalre haar besluit genomen heeft en de gevolgen duidelijk zijn.

Plusteam

Aalst-Waalre eerst aan zet.

In de laatste commissievergadering samenleving heeft de DGG aangegeven dat zij voorstander is van de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling plusteam. Uit onderzoek is gebleken dat het plusteam een belangrijke maatschappelijk meerwaarde heeft in de zorg voor onze inwoners.

Het plusteam is een gemeenschappelijke regeling is met Aalst-Waalre. Aalst-Waalre heeft aangegeven dat zij deze samenwerking wil beëindigen. De DGG heeft in de commissie aangegeven dat de raadsbeslissing hierover eerst door Aalst-Waalre genomen dient te worden alvorens Geldrop-Mierlo een besluit neemt. Mocht de raad van Aals-Waalre alsnog besluiten niet uit te treden dan kan de regeling gewoon blijven bestaan. Dit geldt ook voor de uitbreiding van het Plusteam, ook hier is Aals-Waalre eerst aan zet.

Beslissing pas nemen als de gevolgen duidelijk zijn.

Tevens is de DGG van mening dat het erg vreemd is dat er eerst gekozen wordt voor opheffing alvorens een liquidatieplan geschreven gaat worden. Hierdoor bevat het raadsvoorstel veel onduidelijkheden en is niet bekend wat de gevolgen voor onze gemeente zullen zijn als de gemeenschappelijke regeling beëindig wordt. Er wordt dus gevraagd een besluit te nemen zonder dat de gevolgen ervan bekend zijn. Dat lijkt de DGG niet verstandig.

Daarom heeft de DGG voorgesteld om het voorstel niet naar de raadsvergadering van 8 februari te laten gaan maar eerst af te wachten wat Aalst-Waalre besluit en om meer duidelijkheid te krijgen over de gevolgen. Helaas bleek dat de DGG hierin alleen stond.

Inmiddels heeft de gemeenteraad van Aalst-Waalre besloten om het voorstel voor de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling van de agenda van haar raadsvergadering van 2 februari af te halen omdat er nog veel onduidelijkheden zijn. DGG hoopt dat de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo dit voorbeeld zal volgen en niet zal besluiten voordat de raad van Aals-Waalre dit gedaan heeft en alle gevolgen helder zijn.