Nieuws

Ouders ’t Schrijverke dienen petitie in voor meer lokalen. DGG neemt uitnodiging aan en gaat binnenkort op bezoek bij ’t Schijverke in Mierlo.

schrijverke

Voldoende onderwijsruimte

Onlangs overhandigde een afvaardiging van ouders van basisschool t Schrijverke een petitie met 534 handtekeningen aan wethouder van Otterdijk. Reden van deze overhandiging is het lokalentekort op deze school. De DGG is voorstander van goed onderwijs in onze gemeente.

Dit geldt zowel voor het daadwerkelijke onderwijs als de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor goed onderwijs te kunnen geven. Voldoende onderwijsruimte is daar een voorbeeld van.

Uitnodiging

De DGG is van mening dat indien er sprake zou zijn van een tekort aan ruimte dit in samenspraak met de betreffende schoolbesturen en gemeente opgelost dient te worden.

Vandaar dat de DGG samen met DPM en CDA een motie hebben ingediend waarin aangegeven wordt dat er door de gemeente een noodplan uitgevoerd dient te worden als er sprake is van ruimtetekort.

Samenwerking tussen de schoolbesturen betreffende ruimteverdeling op scholen leidt tot vermindering van leegstand in de gemeente en versterkt het rechtvaardigheidsgevoel. De DGG is hier een groot voorstander van. De DGG is uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op t Schrijverke. De DGG zal zeker gebruik maken van deze uitnodiging.