Nieuws

Pand tijdelijk dichtgetimmerd. Mogelijk komt er een Lidl aan de Wielewaal.

De DGG heeft diverse vragen gekregen over de dichtgetimmerde winkels aan de Wielewaal. Veel omwonenden vinden het geen gezicht. En zo het lijkt wel of de wijk aan het verloederen is. Men is benieuwd naar de toekomst van dit gebied. Onlangs heeft het college van B&W meer uitleg gegeven over de situatie aan de Wielewaal.

Het winkelcentrum Wielewaal (inclusief bovenwoningen) is eigendom van Wooninc. Wooninc wil het complete pand slopen en aan de Wielewaal een moderne supermarkt met bijbehorende parkeervoorzieningen realiseren. Een detailhandelsvoorziening die gewenst is in de wijk.

Wooninc. heeft in dit kader een principe-overeenkomst met supermarktketen Lidl over de verkoop van de bouwrijpe gronden ná de sloop.

Naar aanleiding van dit bericht van Wooninc. heeft de gemeente de besprekingen geopend met Lidl over de mogelijkheden tot realisering van een nieuwe Lidl-supermarkt aan de Wielewaal. Deze nieuwe supermarkt zou dan dienen ter vervanging van de bestaande Lidl supermarkt in de Coevering.

Deze besprekingen hebben veel tijd gevraagd omdat de gemeente hoge eisen stelt ten aanzien van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de nieuwbouwplannen op deze plek, gelegen aan één van de hoofdentree-routes van de kern Geldrop. Daarnaast zou op een verantwoorde manier invulling gegeven moeten worden aan de aan de vestiging van de te verplaatsen supermarkt gekoppelde parkeerbehoefte. Ook het groen heeft daarbij veel aandacht gekregen.

 

Inmiddels is in principe overeenstemming tussen Lidl en de gemeente over een schetsontwerp voor deze locatie. Ook de Welstandscommissie heeft hier zeer onlangs over geadviseerd. Er dienen wat deze commissie betreft nog wel enkele belangrijke aanpassingen in het ontwerp aangebracht te worden. Het parkeren en het groen worden door de gemeente in overleg met de architect van Lidl nader uitgewerkt. Uiteraard moeten de ontwerpplannen nog door de raad goedgekeurd worden omdat ook het bestemmingsplan aangepast moet worden en daar gaat de gemeenteraad over.

In het kader van de burgerparticipatie zullen de conceptplannen ook worden voorgelegd aan en besproken met de omwonenden en belanghebbenden.

De gemeente kan voor wat betreft de huidige uitstraling van het complex aan de Wielewaal niet rechtstreeks ingrijpen omdat de gemeente geen eigenaar is. Wooninc. moet het complex gesloopt en bouwrijp opleveren aan Lidl als de plannen doorgaan. In verband hiermee is het nodig dat alle huren opgezegd worden. Dat is tot op heden ook gelukt voor wat betreft de huurders van alle appartementen en woningen en de huurders van alle winkels, behalve voor wat betreft de huurder van de snackbar/cafetaria.

De laatste informatie is dat er binnenkort een gerechtelijke procedure opgestart wordt. Hangende die procedure kan niet tot sloop van het complex worden overgegaan. Uit voorzorg (brand, krakers etc.) heeft Wooninc. opdracht gegeven om de leegstaande panden dicht te spijkeren. Alle partijen hopen dat deze minder fraaie tijdelijke oplossing snel tot het verleden zal behoren.