Nieuws

Overlast honden uitlaatroute rond de vijver aan de Laan van Tolkien.

Naar aanleiding van opmerkingen van inwoners tijdens het bezoek van de DGG aan Genoenhuis heeft de DGG vragen gesteld over de honden uitlaatroute bij de waterpartij aan de Laan van Tolkien. Het voorstel van de DGG was om de uitlaatroute te verleggen.

In haar antwoord geeft de gemeente aan dat de route bij de vijver inderdaad een aangewezen honden uitlaatroute is. Zij wil echter adviseren om de uitlaatroute niet te verleggen.

Dat er veel hondenpoep ligt, betekent dat er veel gebruik gemaakt wordt van de route. Deze route wordt elke week gereinigd. Opheffing van deze route zou betekenen dat het reinigen ervan achterwege zou blijven. De meeste hondenbezitters hebben echter een vaste route die zij lopen om hun hond uit te laten. Het is de vraag of zij hun (dagelijkse) route willen aanpassen. De gemeente geeft aan dat de praktijk leert dat dit meestal niet het geval is. Volgens de gemeente zal het gevolg van verplaatsing dan ook zijn dat de overlast zal toenemen.

Er zijn bij de gemeente geen klachten binnen gekomen over deze locatie. De DGG beschouwt dit als een oproep aan de inwoners om hun klachten over deze en andere uitlaatroutes aan de gemeente door te geven zodat een goed beeld ontstaat van de plekken waar overlast wordt ervaren.

De komende tijd gaat de gemeente de uitlaatroute aan de Laan van Tolkien monitoren. Indien uit de waarnemingen blijkt dat de huidige frequentie van reinigen niet voldoende is, zal de gemeente de locatie in de toekomst vaker laten reinigen.