Nieuws

Ook aandacht vanuit landelijke pers voor stankoverlast door slachthuis Geldrop

11 februari besteedde SBS6 via haar nieuwsprogramma Hart van Nederland aandacht aan de stankoverlast die al jaren uitgestort wordt over de omwonenden van het Slachthuis aan de Industrieweg langs het Emopad op Zesgehuchten.

Met name de bewoners van Hoog Geldrop kwamen aan het woord om hun hart te luchten over de stank die opstijgt uit het riool in hun straat. Stank die direct in verband kan worden gebracht met de toegenomen activiteiten van het slachthuis sinds de overname van de gebr. De Wit door de Pali Group.

Slachthuis Geldrop

DGG wacht nog op antwoord.

De DGG volgt de ontwikkelingen na deze overname en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van slachtactiviteiten al sinds 2017 op de voet. Middels een buurtcomité wordt een aantal omwonenden regelmatig bijgepraat over de inspanningen die het Slachthuis doet om toenemende stank- en geluidsoverlast te beperken en te reduceren tot aanvaardbare waarden.


Tot op heden is dit, ondanks alle inspanningen, in het geheel niet gelukt. Sterker nog, de overlast lijkt alleen maar toe te nemen. Reden voor de DGG om afgelopen december (opnieuw) kritische vragen te stellen aan het College van B&W om zo tot een aanvaardbare oplossing te komen in deze. Voor de DGG staat vast dat industriële activiteiten geen overlast mogen brengen in de directe leefomgeving van onze burgers.

Nu niet en in de toekomst niet!

We zullen als DGG aan blijven dringen op constructief overleg met de eigenaren van het slachthuis maar ook vragen om gepaste maatregelen als het gaat om het niet naleven van de in de vergunning gestelde voorwaarden.