Nieuws

Nieuwe bestemmingplan Tweka goedgekeurd

Aan de Raad is gevraagd om het bestemmingsplan Twekaterrein vast te stellen. Dit terrein is een van de inbreidingslocaties die hard toe is aan een grondige opknapbeurt. Op dit terrein, waar zovele Geldroppenaren vroeger de kost verdienden met het vervaardigen van voornamelijk badmode, is een woningbouwproject voorzien waarbij een aantal markante zaken gespaard blijven en een prima bestemming krijgen. Zo worden in het karakteristieke kantoorpand zogenaamde ‘lofts’ voorzien en wordt het herkenbare hekwerk gehandhaafd. Ook hier zijn de inspraakprocedures correct gevolgd en is de duurzaamheidsparagraaf, waar we als DGG op hebben aangedrongen, ook ruim toegepast. Al met al voldoende reden voor de DGG om in te stemmen met de bestemmingsplanwijziging zodat snel begonnen kan worden met realisatie van dit project.