Nieuws

Nieuw college presenteert Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 “Trots op nieuwe ontwikkelingen”.

Op maandagavond 8 oktober presenteerde het nieuwe college van DGG, CDA, DPM en GroenLinks haar eerste begroting. De opzet van deze begroting is aangepast. Hiervoor is gekozen om de manier van werken inzichtelijk te maken en tegelijkertijd het Kernakkoord te verwerken in de begroting. Er is bewust gekozen om te investeren. Dit leidt tijdelijk tot een tekort in het gemeentelijke budget. Daarbij is aangetekend dat de begrote tekorten op het sociaal domein nu zijn weggewerkt. Vanaf 2021 is de begroting daarmee sluitend.

Komende weken buigt de gemeenteraad zich over het begrotingsvoorstel van het college.