Nieuws

Niels Westhoff geïnstalleerd als burgercommissielid voor de DGG

Op maandag 16 december is Niels Westhoff door Burgemeester Jos van Bree geïnstalleerd als burgercommissielid voor de DGG. Met het afleggen van de eed werd Niels officieel lid van een raadscommissie. Ook de burgercommissieleden worden geïnstalleerd en zij moeten voor ze zitting kunnen nemen in de commissie een eed afleggen dat zijn zich zullen houden aan alle regels die bij het commissielidmaatschap horen. Niels neemt namens de DGG zitting in de commissie Algemene Zaken. 

niels
niels
niels